U heeft het verzoek van de klant ontvangen om de hypotheek te laten passeren, te wijzigen of af te lossen. Op deze pagina vindt u alle belangrijke informatie en de contactgegevens die u als notaris nodig heeft voor een snelle en efficiënte afhandeling. Heeft u vragen, dan helpen wij u graag. 

Passeren van de hypotheek

Uw klant sluit een hypotheek af bij het Restauratiefonds. Graag ontvangen wij van u, uiterlijk drie werkdagen vóór het passeren van de akte, een conceptakte ter controle. Pas na ons schriftelijk akkoord op uw conceptakte mag deze daadwerkelijk passeren. U kunt de conceptakte mailen naar binnendienst@restauratiefonds.nl

Nota van afrekening

De kosten van de  hypotheekakte  worden pas door ons vergoed  nadat wij het afschrift van de hypotheekakte  van u hebben ontvangen en het bouwdepot door ons geopend is. Mocht u het bedrag toch op datum van passeren willen ontvangen, dan verzoeken wij u de cliënten te vragen de nota zelf aan u te voldoen. Deze kosten kunnen zij vervolgens declareren vanuit hun bouwdepot. Wij horen graag  waar uw voorkeur naar uit gaat.

Mocht er sprake zijn van geldverkeer via uw kantoor, dan ontvangen wij graag  ter controle  de nota van afrekening tijdig voor het passeren van de akte. De beschikbare gelden worden pas uitbetaald nadat wij deze in ons bezit hebben en door ons is goedgekeurd.

 

Vragen over passeren of nota van afrekening?

Heeft u  verder nog vragen over het passeren van de hypotheek, neemt dan gerust contact met ons op. Wij zijn van maandag – vrijdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur bereikbaar.

088 253 90 40

Wijzigen of (gedeeltelijk) aflossen lening

Voor het opvragen van een aflosnota ontvangen wij uw aflosverzoek uiterlijk tien werkdagen voor de aflosdatum. U kunt dit verzoek samen met de volmacht voor algehele doorhaling (inclusief opschortende voorwaarden) mailen naar binnendienst@restauratiefonds.nl.

Verzoeken die betrekking hebben op het wijzigen van een hypotheek zoals ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, rangwisseling, extra hypothecaire inschrijving, (gedeeltelijk) royement (om niet) kunt  u ook mailen naar binnendienst@restauratiefonds.nl.

Vragen over wijzigen of aflossen?

Heeft u vragen over het wijzigen of (gedeeltelijk) aflossen van een lening,  neemt dan  gerust contact op met ons op. Wij zijn van maandag – vrijdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur bereikbaar. 

088 253 90 50