Erfgoed vormt een belangrijke kwaliteit. Monumenten geven een stad of regio identiteit, brengen mensen samen en hebben aantrekkingskracht op toeristen. Investeren in het in stand houden van dit erfgoed is daarom kansrijk. U kunt hierin een belangrijke rol spelen.

Het behoud van de cultuurhistorische waarde staat voorop. Erfgoed dat gebruikt, beleefd en benut wordt, voegt ook economische, sociaal-culturele en maatschappelijke waarde toe aan uw stad of regio. Het heeft naast economische impact, zoals een waardestijging van het pand of meer werkgelegenheid, ook maatschappelijke impact: investeren in monumenten gaat namelijk de leegstand tegen en draagt bij aan de verduurzaming van gebouwen.

Meer impact met dezelfde euro

Investeren in monumenten kan door middel van het opzetten van een eigen Revolverend Fonds of door te participeren in een bestaand Cultuurfonds voor Monumenten. Dit is een duurzame investeringsstrategie waarbij het uitgeleende geld weer terugvloeit in het fonds en opnieuw verstrekt kan worden aan een volgend project. U realiseert dus meer impact met dezelfde euro.

Financieel partner met hart voor monumenten

Het Restauratiefonds is in 1985 opgericht door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en werkt nauw samen met dit ministerie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, decentrale overheden, private fondsen en partners binnen en buiten de monumentensector. Het Restauratiefonds beheert inmiddels 26 fondsen. Hieruit verstrekken wij laagrentende leningen voor maatregelen die bijdragen aan beleidsdoelen. Ook is het mogelijk om subsidies uit een fonds te betalen. Het Restauratiefonds is een betrouwbare partner.

Wij voeren al ruim 30 jaar financiële regelingen uit voor overheden en hebben ervaring met het verstrekken van leningen aan zowel particulieren als ondernemers. Ook delen we al vanaf het prille begin kennis over de financiële -en procesmatige kant van instandhouding.  Wij spreken de taal van de overheid, particulier en ondernemer. Daarnaast heeft het Restauratiefonds een uitgebreid netwerk van professionals waardoor ze partijen bij elkaar kan brengen en er vaak nieuwe mogelijkheden voor initiatiefnemers ontstaan. Dit doen wij als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Gelders Monumentenfonds uitgebreid. Op bezoek bij de Heilig Hart Kerk Arnhem

gelders_monumentenfonds_uitgebreid._op_bezoek_bij_de_heilig_hart_kerk_arnhem

Kijk ook eens bij

​U kunt als regionale overheid bijdragen aan bestaande Cultuurfondsen voor monumenten. Deze zijn opgezet in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds, en ondersteunen de eigenaren van gemeentelijke en provinciale monumenten.

Cultuurfondsen: draag bij aan publiek private samenwerking in uw regio

Bel ons

Maak een afspraak met een van onze relatiemanagers voor advies en maatwerk.

 

Ina Roeterdink

Ina Roeterdink
06 23 01 39 97
Mail

Fleur Cools

Fleur Cools
06 10 70 33 65
Mail

Hans Jacobs

Hans Jacobs
06 22 89 05 89
Mail

Investeren in monumenten loont

Onderzoek naar de maatschappelijke effecten van investeren in grootschalige restauratie en herbestemming.