Zo werkt een revolverend fonds

Het idee van een revolverend fonds is dat een overheid tijdelijk middelen beschikbaar stelt. De uitgezette middelen moeten dus weer terug worden betaald, eventueel met rente of door betaling van een rendement. Lees hier hoe dat werkt.

Duurzame investeringsstrategie 

Meer doen met dezelfde euro, dat is het idee van een revolverend fonds waarin een overheid middelen beschikbaar stelt. De uitgezette middelen moeten wel terug worden betaald, eventueel met rente of door betaling van een rendement. De middelen die in het revolverende fonds terugvloeien kunnen opnieuw worden ingezet. De kosten voor een dergelijk fonds worden gedekt door de rente die bedrijven en woonhuiseigenaren betalen over het geleende bedrag. Zo is een revolverend fonds een beproefde manier van duurzaam financieren. Het voordeel is dat de middelen tot in lengte van jaren - oneindig feitelijk - inzetbaar blijven. Met een revolverend fonds maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren. 

revolving fund visual
De succesfactoren van een revolverende fonds voor monumenten

Financiële prikkel en bereidheid

Een andere troef van het revolverende fonds is de financiële prikkel. Lenen tegen een lage rente of de bereidheid tot financieren maakt het voor monumenteigenaren aantrekkelijk om gebruik te maken van de regelingen. 

Alleen samen word je succesvol 

Het succes van een revolverend fonds wordt voor een groot deel bepaald door samenwerking. Het Restauratiefonds werkt nauw samen met alle andere partijen binnen de monumentenzorg. Die coalities zijn essentieel; ze zorgen voor nieuwe impulsen, voor draagvlak en komen zo indirect de gehele samenleving ten goede. 

Kennis delen & klantgerichte communicatie 

Voor een succesvolle werking van een revolverend fonds is goede communicatie cruciaal. Het Restauratiefonds richt zich daarbij zowel op eigenaren als  op de professionals die werkzaam zijn binnen de monumentenzorg.  Na de oprichting van een eigen fonds zetten we gezamenlijk in op het goed voorlichten van de monumenteneigenaren.  

Wij helpen u graag

Kom in contact met onze relatiemanagers Hans Jacobs, Fleur Cools en Ina Roeterdink. Bel ons via 088 253 90 70.

Neem contact op Relatiemanagers Fleur Cools, Ina Roeterdink, Hans Jacobs