De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijks terugkerende prijs aan een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monumentaal pand in Nederland te behouden door het een nieuwe bestemming te geven.

Herbestemmingsprojecten aanmelden voor dit jaar is niet meer mogelijk. De winnaar van Pieter van Vollenhovenprijs 2019 wordt na de zomer bekend gemaakt.

Herbestemmingsproject aanmelden voor de Pieter van Vollenhovenprijs 

Bent u eigenaar van een monumentaal pand en heeft u deze herbestemd? Of kent u een initiatiefnemer die een bijzondere herbestemming heeft uitgevoerd? Lees dan de criteria en voorwaarden van de Pieter van Vollenhovenprijs en meld het herbestemmingsproject voor 30 april 2019 aan via het aanmeldformulier. Alleen complete aanmeldingen worden in behandeling genomen. Op basis van de criteria wijst de jury een winnaar aan. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De uitreiking van de prijs vindt plaats in het najaar van 2019. 

De prijs is in 2013 aangeboden aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij zijn afscheid na een voorzitterschap van 27 jaar van het Nationaal Restauratiefonds. In zijn jaren als voorzitter heeft de heer Van Vollenhoven zich sterk gemaakt voor initiatiefnemers die hun nek uit steken om een monumentaal pand te kunnen behouden. Om dit gedachtengoed levend te houden is de Pieter van Vollenhovenprijs ingesteld, ter stimulering voor initiatiefnemers die een monumentaal pand een nieuw leven willen geven.

Contact

De organisatie van de Pieter Van Vollenhovenprijs is in handen van het Restauratiefonds. Heeft u vragen over de aanmelding, neem dan contact op via communicatie@restauratiefonds.nl, of bel met 088 - 253 90 60. 

 

Voorgaande winnaars Pieter van Vollenhovenprijs:

Aanmelden

Voorwaarden

Alleen projecten die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, maken kans op de Pieter van Vollenhovenprijs.

 • De herbestemming is volledig uitgevoerd.
 • De herbestemming is maximaal vijf jaar geleden afgerond.
 • Het project bevindt zich binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Het herbestemmingsproject is financieel gezond tot stand gekomen en het is in staat om financieel onafhankelijk te functioneren. 

Overige bepalingen

 • De herbestemming mag van iedere omvang zijn. Grootschalige en kleinschalige herbestemmingsprojecten kunnen in aanmerking komen voor de prijs.

 • Het pand hoeft geen monumentenstatus te hebben.

 • De jury kan meerdere prijswinnaars aanwijzen.
 • Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 10.000,- dat volledig ten goede dient te komen aan het pand of aan een communicatiemiddel dat het verhaal achter de herbestemming laat zien. Wanneer de jury meerdere prijswinnaars aanwijst, wordt het bedrag evenredig onder de winnaars verdeeld.

De jury beoordeelt de aanmeldingen op onderstaande criteria.

Criteria initiatiefnemer

 1. De initiatiefnemer(s) heeft (hebben) met de herbestemming het monumentale pand gered van de ondergang.

 2. De initiatiefnemer heeft doorzettingsvermogen getoond in het proces van herbestemmen en heeft risico’s genomen om de herbestemming succesvol te voltooien.

Criteria pand/herbestemmingsobject

 1. De herbestemming is uitgevoerd met behoud van het karakter en de identiteit van het pand.

 2. Openbare toegankelijkheid (of regelmatige openstelling) van het pand na herbestemming is een pre.

 3. Verduurzamen van het pand tijdens de herbestemming is een pre.
   

Juryleden

De jury van de Pieter van Vollenhovenprijs bestaat uit de leden van de commissie Herbestemming Monumenten: Prof. mr. Pieter van Vollenhoven (voorzitter), Isja Finaly, Edith den Hartigh, Fons Asselbergs, Camille Oostwegel, Pieter Siebinga.

 

Commissie Herbestemming Monumenten

Herbestemmingsprojecten van monumenten kunnen complexe aangelegenheden zijn met betrokkenheid van verschillende private en publieke partijen. De Commissie herbestemming monumenten ondersteunt onder leiding van Pieter van Vollenhoven vastgelopen herbestemmingsprojecten aangaande rijksmonumenten, provinciale monumenten of gemeentelijke monumenten. Met haar inhoudelijke expertise en frisse blik brengt de commissie dergelijke vastgelopen projecten weer in beweging met als doel een succesvol herbestemmingstraject. De leden van de commissie dragen bij aan deze taak door hun specifieke expertise en betrokkenheid op het gebied van cultureel erfgoed, instandhouding en herbestemming. Denk hierbij aan bemiddeling of advies bij bouwkundige problemen, trage vergunning trajecten, tegenstrijdige regelgeving, etc. Heeft u ervaring met een succesvol herbestemmingsproject en wilt u uw kennis delen met nieuwe initiatiefnemers? Of heeft u hulp nodig in een vastgelopen herbestemmingsproject? Stuur dan een e-mail naar commissieherbestemming@minocw.nl