Privacy Statement

Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die het Nationaal Restauratiefonds bij de verwerking van gegevens van deze website nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten over uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Het Restauratiefonds is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Restauratiefonds houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan het Restauratiefonds uw persoonsgegevens verzamelen, die na een verzoek aan u door u zijn ingevoerd. Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in dit Privacy Statement omschreven zijn en wij beschermen de verzamelde persoonsgegevens.

Het Restauratiefonds verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website voor zijn bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te kunnen ontwikkelen. De informatie, die u verstrekt, gebruikt het Restauratiefonds om zo nodig contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen, tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door links met deze website zijn verbonden.

Het Restauratiefonds is verantwoordelijk voor gegevensverwerking op deze website. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is iedere verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd in Den Haag.

Als u geen informatie meer van het Restauratiefonds wilt ontvangen, kunt u dat doorgeven op het volgende adres:

Nationaal Restauratiefonds 
Postbus 2207 
3800 CE Amersfoort 

Als u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, kunt u zich hiervoor apart afmelden op de website. Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of over deze website, dan kunt u contact met ons opnemen via het op deze website vermelde telefoonnummer of per post naar bovenstaand adres.

Uw bezoek aan Restauratiefonds.nl

Het Restauratiefonds is uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Daarom worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden verbeterd.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde pagina's op deze website kunt u zich aanmelden en inschrijven. Op deze pagina's werkt u vervolgens in een beveiligde omgeving zodat de door u ingevulde gegevens worden afgeschermd voor derden. U kunt dit zien aan het gele slotje onderin uw browser-venster. Uw gegevens worden voor later gebruik bewaard. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om op ieder moment uw bezoek te onderbreken, later eenvoudig voort te zetten en uw gegevens in te zien, aan te vullen of te wijzigen als u dit wenst. Wanneer u contact met ons opneemt via de website of per e-mail, dan worden de door u verstrekte gegevens door ons gebruikt om uw vraag en/of opmerking te kunnen beantwoorden.

Verwijzingen en links

Het Restauratiefonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie en privacybeleid op websites van derden waarnaar op deze website al dan niet via hyperlinks kan worden verwezen. Lees ook onze disclaimer.

Vragen en contact

Als u een vraag heeft over het privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Nationaal Restauratiefonds
Afdeling Marketing & Communicatie
T.a.v. de heer P.B. van der Gijp
Postbus 2207, 3800 CE Amersfoort
communicatie@restauratiefonds.nl
088 253 90 60

Wijzigingen

Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop kan onze privacyverklaring van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid op deze website.

© 2017 Stichting Nationaal Restauratiefonds