Aanvragen hypotheek voor de restauratie

Naast de omgevingsvergunning en de 'verklaring instandhoudingskosten hebben wij nog meer documenten nodig voor uw aanvraag. Als u de aankoop bij ons gefinancierd heeft, mailt u de twee documenten naar info@restauratiefonds.nl. Uw aanvraag wordt dan naar aanleiding van uw e-mail in behandeling genomen.

Heeft u de aankoop niet bij ons gefinancierd leest u dan de onderstaande informatie goed door.

U kunt al enkele weken van te voren beginnen met het verzamelen van de stukken. Een aantal documenten moet u wellicht nog aanvragen, denk hierbij aan de WOZ beschikking van de gemeente of een werkgeversverklaring. Al met al is het een hele klus om alles te verzamelen en te scannen.

 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Waarom hebben wij zoveel gegevens van u nodig?

Het Restauratiefonds houdt zich aan de wetgeving waarin wordt aangegeven hoe wij financieringsaanvragen moeten beoordelen. De beoordeling is er om te voorkomen dat u een lening krijgt die u eigenlijk niet kunt betalen. En dat de kans dat uw pand bij noodzakelijke verkoop niet te weinig oplevert om uw schuld te kunnen aflossen.  Om de beoordeling goed te kunnen doen hebben wij daarom veel gegevens van u nodig.

Voor het beoordelen van uw financieringsaanvraag dient u enkele documenten mee te sturen net als bij een reguliere bank. Daarnaast zijn voor de Restauratiefonds-hypotheek de omgevingsvergunning (of een schrijven van uw gemeente dat deze niet nodig is) en een verklaring instandhoudingskosten nodig. 

Hoe gaat het aanvragen van een financiering voor uw restauratie in zijn werk?

U heeft de aanvraag digitaal ingevuld. In de aanvraag zit een onderdeel 'de kennis- en ervaringstoets'. Door deze toets kunnen wij aangeven of het inwinnen van financieel advies voor u een goed idee is. 

Als het dossier compleet is, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Komt de toetsing positief uit dan krijgt u binnen een aantal weken een officiële offerte. Wij streven om uw aanvraag binnen drie a vier weken te beoordelen. Na ondertekening hoeft u alleen nog naar de notaris (indien u de aankoop niet via het Restauratiefonds heeft gedaan) en dan komt het geld beschikbaar via een bouwrekening

Vraag toestemming aan uw bank voor het vestigen van een tweede hypotheek

Als u al een hypotheek heeft bij een andere bank, vergeet u dan niet deze bank om toestemming te vragen. In de meeste hypotheekaktes staat dat de bank toestemming moet geven aan u om een andere hypotheek te laten vestigen. Dit geldt vaak ook als het een hypotheek is, die achter de huidige hypotheek wordt gevestigd.

Download

Bevestigingsbrief aanvraag