Afspraken met aannemer vooraf vastleggen

Nadat u een aannemer naar wens heeft gevonden, kunt u, eventueel in overleg met uw architect, een offerte aanvragen. Deze offerte dient gebaseerd te zijn op het definitieve restauratieplan wat u wilt gaan uitvoeren en waar uw gemeente mee akkoord gaat.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Standaardmethoden om prijs vast te stellen

Evenals bij architecten, geldt ook bij aannemers doorgaans een aantal standaardmethoden waarop de prijs wordt vastgesteld:

 • er wordt gewerkt met een vaste prijs óf;
 • er wordt gewerkt met een zogenaamde ‘open begroting’ óf;
 • het werk wordt in regie uitgevoerd. Het werk wordt uitgevoerd tegen een afgesproken uurtarief en gebruikte materiaalkosten óf;
 • als de werkzaamheden moeilijk te overzien zijn, en dat kan bij restauratie vaak voorkomen, kan met eenheidsprijzen gewerkt worden, bijvoorbeeld de prijs per vierkante meter metselwerk.

Vooraf vastleggen is belangrijk

Voor stelposten, tegenvallers en meerwerk geldt: leg alles duidelijk schriftelijk vast. Maak ook duidelijke afspraken met de architect en de aannemer dat u er pas mee akkoord gaat na hun schriftelijke opgave. Daarnaast is het belangrijk te bekijken of door de hogere stelposten, de tegenvallers en het meerwerk het beschikbare budget nog toereikend is. Lukt dat niet, dan zult u indien mogelijk moeten bij financieren of in overleg met de architect en de aannemer moeten bezuinigen en moeten besluiten bepaalde werkzaamheden niet uit te voeren.

Overige kosten

 • Stelposten
  Stelposten worden door de aannemer in de begroting opgenomen voor werkzaamheden waarvan niet bekend is hoe hoog de kosten hiervan zullen uitvallen. De aannemer weet bijvoorbeeld nog niet welke tegel u uitkiest. Valt uw keuze op een duurdere variant dan waarvan de aannemer is uitgegaan, dan nemen de totale kosten dus toe.
 • Onvoorzien
  Bij restaureren kan het zo zijn dat ondanks een goede voorbereiding van de architect en de aannemer, de werkelijke situatie anders is dan verwacht. Zo kan een aantal balken onverwachts toch rot zijn. Dit brengt vaak extra kosten met zich mee. Waarschijnlijk is er wel een percentage voor ‘onvoorzien’ meegenomen (5 à 10%). Toch kan het zo zijn dat de extra kosten nog wat hoger uitvallen.
 • Meerwerk
  Datzelfde geldt voor meerwerk. Als de bouw in volle gang is, wilt u misschien toch net iets anders dan u bij aanvang dacht. Deze veranderingen kunnen dan extra kosten met zich meebrengen.