De betrokken partijen bij het verkrijgen van de vergunning

Voordat u de omgevingsvergunning binnen krijgt, hebben verschillende partijen naar uw plannen gekeken. Het collega van Burgemeester en Wethouders geeft de omgevingsvergunning af op basis van de adviezen van de monumentencommissie en eventueel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het (provinciale) steunpunt en de provincie.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Gemeente

De omgevingsvergunning vraagt u aan bij de gemeente waarin het monument staat. Wij adviseren u in een vroeg stadium contact op te nemen met de ambtenaar van uw gemeente die verantwoordelijk is voor monumentenzorg. Hij of zij kan aan de hand van uw schetsplan vaak al aangeven wat wel en niet mogelijk is. Dit vergemakkelijkt en versnelt het uitwerken van uw restauratieplan. Het vroegtijdig inschakelen van de monumentenambtenaar kan uw relatie met de gemeente versterken. U heeft elkaar tenslotte tijdens het gehele traject hard nodig.

Monumentencommissie

De ambtenaar die uw aanvraag behandelt, vraagt voor de beslissing over uw omgevingsvergunning advies aan de monumentencommissie van de gemeente. In een aantal gemeenten is de monumentencommissie gecombineerd met de welstandscommissie. In de monumentencommissie zitten lokale professionals op het gebied van monumentenzorg, bijvoorbeeld een restauratiearchitect.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Voor lastige vraagstukken is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikbaar voor advies op verzoek van de gemeente. Dit kan bij een ingrijpende wijziging zijn, het slopen, het reconstrueren of het geven van een nieuwe bestemming aan een monument. Dit contact verloopt meestal via uw ambtenaar.

Het Steunpunt

Ook het (provinciale) steunpunt kan de gemeente ondersteunen en adviseren bij de afgifte van een omgevingsvergunning. In de ene provincie is het steunpunt hier meer bij betrokken dan in de andere provincie. Soms zit het steunpunt in de gemeentelijke monumentencommissie of speelt ze een rol ten aanzien van de welstand.

De Provincie

Wanneer uw monument buiten de bebouwde kom ligt, kan de gemeente advies vragen aan de provincie. Zij hebben net als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een adviesbevoegdheid, geen adviesplicht.