De opdracht verstrekken aan de architect

Op het contract dat u met de architect sluit, zijn meestal de Algemene Voorwaarden van de ‘De Nieuwe Regeling, rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur (De Nieuwe Regeling 2011)’ van toepassing. In deze regelingen staat onder meer aangegeven hoe een opdracht tot stand komt, de verplichtingen die worden aangegaan en de aansprakelijkheid van de architect.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Welke zaken vast leggen met de architect

In de bijbehorende Standaardtaakbeschrijving zijn omschrijvingen te vinden van de standaard- en mogelijke werkzaamheden van de architect. Naast de DNR-2005 moeten nog aparte afspraken worden gemaakt. U dient in ieder geval de volgende zaken in de opdrachtverstrekking vast te leggen:

  • welke werkzaamheden de architect moet verrichten;
  • de tijd waarbinnen die werkzaamheden moeten worden verricht;
  • op welke wijze het honorarium van een architect wordt berekend;
  • de geschatte duur van de restauratie;
  • de totale kosten die met de restauratie gemoeid zijn;
  • het maximale bouwbudget;
  • of u akkoord gaat met artikel 46 lid 3. Dit artikel gaat over het maken en verspreiden van foto’s van uw object na restauratie. Dit recht is volgens de DNR-2005 voorbehouden aan de architect.

Wees duidelijk over uw budget

U heeft vast een aantal wensen met betrekking tot de restauratie, maar u wilt ook voorkomen dat u meer moet financieren dan voor u mogelijk is. Maak daarom aan de architect duidelijk hoeveel u maximaal wilt en kunt uitgeven. Hij kan dan rekening houden met verschillende elementen en terugrekenen hoeveel ‘er over blijft’ voor de aannemer.

Werk met deelopdrachten

Bouw momenten in om de opdracht aan de architect te beëindigen. De afronding van het schetsplan leent zich daar bijvoorbeeld voor. Misschien valt het eerste resultaat of de werkwijze van de architect tegen. Dan is het handig om de samenwerking te beëindigen voordat u het vervolgtraject ingaat waarbij grote bedragen gespendeerd gaan worden. U werkt dan dus met deelopdrachten. Spreek per deelopdracht een prijs af, leg de deelopdrachten inhoudelijk vast en spreek af dat u na elke deelopdracht kunt opzeggen. Bij deelopdrachten kunt u ook denken aan het maken van het definitieve ontwerp, de vergunningsaanvraag, de hulp bij het kiezen van een aannemer en de bouwbegeleiding.

Leg eigendomsrecht vast

In de DNR-2011 staan ook bepalingen opgenomen over het eigendom van de auteursrechten van het ontwerp van de architect: zo kunt u bijvoorbeeld een ontwerp dat een architect voor u heeft gemaakt, niet zomaar zonder zijn toestemming daadwerkelijk laten uitvoeren of aan derden verstrekken. Wordt de opdracht aan de architect beëindigd en wilt u zelf met het ontwerp door kunnen gaan, dan dient u dat bij de opdrachtverstrekking vast te leggen.