De oplevering

Het voltooien van de restauratie gaat meestal gepaard met feestgedruis. Dat mag ook wel als u weer een stuk verleden door heeft gegeven aan de toekomst! Maar bij de afloop van de bouw hoort ook de oplevering, soms zelfs twee keer.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

De oplevering houdt in

Dit houdt in dat u samen met al uw adviseurs, zoals de architect, tot in detail nagaat of de aannemer het werk volgens plan heeft uitgevoerd. Tijdens de ‘schouw’ kunt u de offerte en het bestek gebruiken als checklist. Als u zichtbare gebreken over het hoofd ziet, kunt u later meestal niet meer eisen dat uw aannemer ze herstelt. Het is daarom raadzaam een deskundige mee te laten lopen. In een aantal provincies biedt de Monumentenwacht u ook deze mogelijkheid.

Noteer de gebreken

Een oplevering zonder enig gebrek of fout komt helaas maar zelden voor. Komt u gebreken tegen, dan noteert u die in een rapport: het proces-verbaal van oplevering. Samen met uw aannemer legt u in het proces-verbaal vast welke gebreken hij erkent en binnen welke termijn hij die herstelt. Vaak bedraagt deze termijn dertig dagen.

Eindafrekening

Na de oplevering zal de aannemer de eindafrekening opstellen waarin het laatste meer- en minderwerk wordt opgenomen. Verder biedt het contract met de aannemer vaak de mogelijkheid een bepaald percentage van de aanneemsom in te houden tot het einde van de serviceperiode. Welk percentage redelijk is, hangt af van de hoogte van de aanneemsom. Meestal is een percentage van 5% redelijk.