De opstalverzekering

Een opstalverzekering sluit u af om u te verzekeren tegen (financiële) schade veroorzaakt door brand, bliksem of storm aan uw pand. Het is toch heel vervelend als u de schade niet kunt herstellen omdat er geen goede verzekering is.

Elke hypotheekverstrekker verplicht deze verzekering. De opstalverzekering moet er zijn vanaf de aanvang van de restauratie van uw pand, waarvoor een hypotheek is verleend. Deze verzekering moet worden voortgezet zolang de hypotheek loopt.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Download

Onderverzekering

Schade en dekking

Bij het verzekeren tegen brand-, storm- en bliksemschade kan grofweg uitgegaan worden van twee soorten schade: totale calamiteit en gedeeltelijke schade.

Totale calamiteit

In geval van totale calamiteit wordt uw pand als totaal verloren beschouwd. Er wordt niet verwacht dat het pand wordt verzekerd tegen nieuwe ‘oudbouwwaarde’ (de herbouwwaarde van het monument). Het gaat er meer om welk bedrag gemoeid zal zijn met de nieuwbouw van een vergelijkbaar gebouw. Er bestaat dus geen herbouwplicht bij een totale calamiteit.

Gedeeltelijke schade

Als er een gedeeltelijke schade ontstaat waardoor het pand niet als geheel verloren wordt beschouwd, kan het zo zijn dat monumentale onderdelen hersteld moeten worden. Bij een niet-monument kiest men vaak voor de goedkoopste optie: de oude aangetaste materialen geheel vervangen door nieuwe. Dit kan bij een monument niet altijd. Uw verzekeraar moet rekening houden met deze mogelijk hogere kosten.

Dekking en herbouwwaarde

De vaststelling van het verzekerde bedrag en de verzekeringspremie is een zaak tussen u en de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringspremie van uw pand wordt normaal gesproken gebaseerd op de herbouwwaarde. U betaalt bijvoorbeeld een percentage/promillage van de waarde van uw pand als premie.

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om de woning in geval van schade opnieuw op te bouwen en terug te brengen in de staat van voor de schade. Hierbij wordt de waarde van de grond niet meegenomen. Sommige verzekeraars bepalen de herbouwwaarde alleen op basis van het aantal kubieke meters inhoud van uw woning. Ook kan de herbouwwaarde worden bepaald op basis van een vragenlijst, bijvoorbeeld een woonhuismeter waarin vragen staan over het aantal kamers etc. De herbouwwaarde kan ook genoemd staan in het taxatierapport van een makelaar. Voor een Rijksmonument kan deze methode een te lage waarde opleveren, waardoor u de schade niet kunt herstellen met de verzekeringspenningen. Een andere mogelijkheid is om de herbouwwaarde te bepalen door een inspectie door de verzekeringsmaatschappij zelf. Dit doet de maatschappij alleen als zij dit nodig acht en soms zijn hier kosten aan verbonden.

Indemniteitsbeginsel

Een verzekeraar hoeft alleen schade te vergoeden, niet meer dan dat. Komt het object in een betere conditie dan voor de schade dan mag de verzekeraar de zogenaamde nieuw-voor-oud bepaling hanteren (zie voorwaarden verzekeraar). De schade-uitkering wordt verlaagd met een bedrag, zodat u als verzekerde niet in een financieel betere positie komt ten opzichte van de situatie voor het schade-incident.

Onderverzekering

Belangrijk is dat u informeert of u niet onderverzekerd bent. Want wat gebeurt er als de verzekerde waarde te laag is vastgesteld? Bij schade zal de werkelijke waarde van het pand worden bepaald. Blijkt deze hoger te liggen dan de verzekerde waarde waarop de premie is gebaseerd, dan betaalt de verzekering niet de volledige schade uit, maar een lager bedrag. Kijkt u ook bij het rekenvoorbeeld onder 'Documenten'.

Vorkclausule

Normaal gesproken wordt er voor de bepaling van de verzekeringspremie een bepaald percentage genomen van de waarde van het pand. Bij een uitzonderlijk waardevol pand (denk aan kastelen en landhuizen en dergelijke) wordt de te betalen verzekeringspremie dermate hoog dat dit bijna niet is op te brengen.

Een onderverzekering dient echter wel voorkomen te worden. Hiertoe dient de vorkclausule. Bij deze verzekeringsvorm wordt niet de herbouwwaarde van het beschermde monument verzekerd maar een bedrag dat voldoende is om bij gedeeltelijke schade in een adequaat herstel te voorzien. Het komt er in feite op neer dat bewust een lager bedrag dan de herbouwwaarde wordt verzekerd waarbij de vorkclausule voorkomt dat er een zogenoemde onderverzekering ontstaat. De verzekering keert echter nooit meer uit dan het vorkbedrag, ook wel aangeduid met de verzekerde waarde. Uw verzekeringsmaatschappij kan aangeven of u voor uw pand van deze clausule gebruik kunt maken.

(Monumenten)clausule

Het is voor u van belang dat de monumentenclausule is opgenomen in de polis. Deze clausule zorgt ervoor dat de eventuele hogere herstelkosten in verband met de monumentale status ook gedekt zijn. Dit is voor u belangrijk omdat u anders slechts de prijs van de goedkoopste methode van repareren of vervangen krijgt uitgekeerd en de vergunningen die goedkope methode wellicht niet toestaat.

Wilt u korting op de opstalverzekering van Donatus? Lees hier meer.