Hoe ziet het offertetraject eruit bij een aankoopfinanciering?

Als u de financieringsaanvraag heeft ingediend, gaat u het aankoopfinancieringstraject doorlopen. Wij geven graag aan welke stappen u moet doorlopen.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Stappen in aankoopfinancieringstraject

 • U dient uw aanvraag digitaal in bij het Restauratiefonds, de aanvraag begint met de kennis- en ervaringstoets. Door deze toets kunnen wij aangeven of het inwinnen van financieel advies voor u een goed idee is. 
 • Het Restauratiefonds ontvangt uw (complete) aanvraag;
 • Wij sturen u een bevestiging;
 • Wij stellen uw identiteit vast  (paspoort);
 • Wij checken uw moraliteit (bijvoorbeeld: of u geen hypotheekfraude verleden) en het Bureau krediet registratie;
 • Wij nemen uw aanvraag in behandeling en kijken of deze compleet is;
 • De accountmanager neemt uw aanvraag in behandeling en kijkt of uw verzoek in potentie haalbaar is;
 • Een van onze accountmanagers zal bij het pand ter plaatsen komen en een persoonlijk gesprek met u voeren;
 • Indien de accountmanager de aanvraag als financieel haalbaar inschat zal hij een krediet voorstel schrijven;
 • Afhankelijk van de complexiteit en het te lenen bedrag zal uw aanvraag intern behandeld worden door onze kredietcommissie;
 • Indien commissie akkoord is zal het kredietvoorstel worden voorgelegd aan twee procuratiehouders;
 • De offerte wordt opgemaakt en door twee procuratiehouders  getekend en vervolgens  verzonden;
 • Na ontvangst van de getekende offerte en de (eventuele) gevraagde documenten gaat uw dossier naar onze afdeling Financieringen en Subsidies, zij maken de aktestukken gereed voor de notaris;
 • De notaris stuurt de opgemaakte concept akte ter controle naar het Restauratiefonds;
 • Het Restauratiefonds controleert de akte en geeft eventuele onjuistheden door aan de notaris;
 • Indien het geldverkeer plaatsvindt maakt het Restauratiefonds het bedrag over aan de notaris;
 • U bezoekt de notaris en tekent de akte(s);
 • De notaris stuurt het Restauratiefonds een akte toe waaruit blijkt dat het recht van hypotheek ten gunste van het Restauratiefonds is gevestigd.

Download

Bevestigingsbrief aanvraag