Productkeuze bij de Monumenten-hypotheek

Naast de Restauratiefonds-hypotheek kunnen wij voor de restauratie een aantal leningsvormen aanbieden met een marktconforme rente. Voordat u gaat aanvragen lichten wij graag de mogelijkheden aan u toe.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Annuïteitenlening

Bij een annuïteitenlening bestaat de maandelijkse termijn uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het maandbedrag blijft (gedurende de rentevaste periode) altijd gelijk: in het begin van de looptijd is het rentedeel het grootst en lost u maar een klein deel af. Aan het einde van de looptijd betaalt u voor het grootste deel aflossing en nog maar een klein deel rente. Voor de doorgaans mogelijke hypotheekrenteaftrek is het belastingvoordeel in de eerste jaren het grootst. Het Restauratiefonds verstrekt alleen annuïteitenleningen op basis van een jaarannuïteit.

Door de jaarannuïteit is het verloop van de annuïteitenlening bij het Restauratiefonds iets anders dan de in de hypothekenmarkt gebruikelijk.​ Voor een annuïteitenlening is een maandannuïteit gebruikelijk. Dit betekent dat er maandelijks een bedrag aan aflossing wordt betaald, waarmee de schuld daalt. Bij het Restauratiefonds is er sprake van een jaarannuïteit, waarbij de aflossing iedere maand wordt betaald, maar de restschuld op 31 december van ieder jaar wordt aangepast. Dit verschil is voor u zichtbaar in de jaarlijkse kostenpercentage. Als u het rentetarief wilt vergelijken, dan raden wij u aan de jaarlijkse kostenpercentages te vergelijken. Houd u hierbij rekening dat in de jaarlijkse kostenpercentage ook eventuele behandelingskosten zijn verwerkt.

Aflossingsvrije lening

Bij een aflossingsvrije financiering betaalt u alleen rente en dus geen aflossing. De schuld van dit leningdeel daalt niet, tenzij u extra aflossingen doet. De aflossingsvrije lening bedraagt maximaal 50% van de marktwaarde na restauratie. Als u op 31 december 2012 een aflossingsvrije lening had en deze nog steeds heeft, dan kunnen wij dit product aanbieden. De lening zal niet groter zijn dan de bestaande aflossingsvrije lening. In praktijk is de kans zeer groot dat u als eigenaar de fiscaal vriendelijke aflossingsvrije rechten gebruikt om de aankoop te financieren.

Voorfinanciering Belastingteruggave

Beschikt u over de vaststelling van het Bureau Monumentenpanden van de Belastingdienst? Dan kunt u een verzoek voor een voorlopige aanslag indienen bij de Belastingdienst (vergeet u niet maximaal slechts 80% van de onderhoudskosten mee te nemen). U ontvangt de teruggave doorgaans in maandelijkse termijnen, mogelijk verspreid over meerdere jaren.

Met de speciale leningsvorm Voorfinanciering Belastingteruggave van het Restauratiefonds heeft u tijdens de bouw meer bestedingsruimte. U kunt namelijk op dat moment al over een groot deel van het fiscale voordeel beschikken. Het Restauratiefonds verstrekt u daarvoor een kortlopende lening die net zo groot is als de minimaal te verwachten fiscale teruggave (specifieke persoonlijke situaties kunnen wij niet meenemen). Wij gaan standaard uit van 80% van de (drukkende) onderhoudskosten keer 25%. Indien u de AOW gerechtigde leeftijd bereikt is de basis rekensom: (drukkende) onderhoudskosten keer 80% keer 20%. U lost de lening af met de maandelijkse teruggave van de Belastingdienst.

Lineaire lening

Bij de lineaire lening is het aflossingsbedrag maandelijks gelijk. De rentelasten nemen gedurende de looptijd af (bij gelijkblijvend rentepercentage). Hierdoor nemen de netto lasten en uw fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek af. Deze leningsvorm wordt niet verstrekt voor leningen voor uw eigen woonhuis.