Tot 30% korting bij Donatus op verzekeringen

U kunt via het Restauratiefonds korting krijgen op uw opstalverzekeringen als u deze afsluit bij Donatus. Korting is te verkrijgen op de Opstal- en CAR-verzekering 

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Waarom werkt het Restauratiefonds samen met een verzekeraar?

Veel monumenten zijn niet goed verzekerd. Om die reden willen wij monumenteigenaren goed informeren zodat onnodige risico’s voorkomen kunnen worden.  Een goede verzekering biedt u financiële zekerheid en zorgt ervoor dat uw pand optimaal beschermd is tegen eventuele schade, ook tijdens de restauratiewerkzaamheden.

Voor het Restauratiefonds is het vanuit het oogpunt van de te verstrekken lening van belang dat u uw monument goed  heeft verzekerd. Daarom is het afsluiten van een opstal (eventueel met inboedel-)- en een zogenaamde CAR-verzekering verplicht als u gebruik wilt maken van onze Restauratiefonds(plus)-hypotheek.

Samenwerking

Het Restauratiefonds verstrekt geen verzekeringen en fungeert niet als tussenpersoon. Wel hebben wij onderzocht welke verzekeringen op dit moment  goed aansluiten op de specifieke behoeften van monumenteigenaren. Reguliere verzekeringsproducten blijken hier - op bepaalde punten zoals herbouwwaarde en indexering - onvoldoende op aan te sluiten.

Wij hebben in Donatus Verzekeringen een partij gevonden met verstand van zaken en een productaanbod dat goed aansluit op de behoefte van monumenteigenaren. Daarnaast sluiten de bedrijfsdoelstellingen van Donatus verzekeringen (zonder winstoogmerk)  goed aan op  die van het Restauratiefonds. Daarom attenderen wij u voor een passende verzekering van uw monument graag op Donatus. Daar heeft het Restauratiefonds overigens geen enkel financieel belang bij; klanten van het Restauratiefonds wel. Zij krijgen van Donatus een aantrekkelijke korting op de CAR- en Opstalverzekering.

Voordeel voor klanten van het Restauratiefonds

Restauratiefonds klanten kunnen rekenen op aantrekkelijke kortingen wanneer zij hun monument bij Donatus verzekeren. Voor klanten die gaan restaureren geldt een korting van 7,5% op de CAR-verzekering. Voor de opstalverzekering geldt een instapkorting van 30% (in plaats van de reguliere 20%) voor de eerste twee jaar. Als u naast de opstalverzekering ook een inboedelverzekering aanvraagt krijgt u hierop ook 30% instapkorting.

Wat moet u doen?

Neem de informatie over het verzekeren van uw monument op deze website goed door. Bent u goed verzekerd? Dan hoeft u geen actie te ondernemen. Zo niet, zorg dan voor een passende verzekering.

Wilt u gebruik maken van het aanbod van Donatus? Vraag uw 6-cijferig klantnummer per mail (restauratiewijzer@restauratiefonds.nl) aan en geef bij uw aanvraag het klantnummer door aan Donatus. De korting wordt dan automatisch verwerkt in uw offerte.

Korting alleen voor financieringsklanten van het Restauratiefonds

De korting geldt alleen voor financieringsklanten van het Restauratiefonds, niet voor subsidieklanten.

Disclaimer

Donatus is een onafhankelijke onderlinge  verzekeraar die volgens haar statuten een beperkte doelgroep kan bedienen en een eigen risico-acceptatiebeleid heeft. Als u een aanvraag doet bij Donatus, is de kans aanwezig dat deze niet wordt gehonoreerd.  De bijdrage van het Restauratiefonds is geheel vrijblijvend en niet adviserend bedoeld.

De informatie van het Restauratiefonds over Donatus is geheel vrijblijvend en kan niet als advies worden aangemerkt. Het Restauratiefonds is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen, handelen of nalaten van Donatus jegens u.