Vergunningsvrije werkzaamheden

Niet voor alle werkzaamheden zijn vergunningplichtig sinds in de invoering op 1 januari 2012 van de wet Modernisering monumentenzorg:

 • Gewoon onderhoud waarbij het uiterlijk van het rijksmonument niet wijzigt en voor inpandige wijzigingen aan onderdelen zonder monumentale waarde;
 • de activiteit die in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) als ‘bouwen van een bouwwerk’ omschreven staat. Dit is in meer gevallen vergunningvrij. Het gaat daarbij om bepaalde bouwactiviteiten in, aan, op of bij rijksmonumenten, mits die plaatsvinden aan onderdelen zonder monumentale waarde.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Voorbeelden van vergunningsvrije werkzaamheden

Hieronder leest u om wat voor werkzaamheden het gaat. Denk aan onderhoudswerkzaamheden waarbij materiaalsoort, kleur, vorm, detaillering en profilering niet wijzigen:

 • het aanlassen van verrot kozijnhout;

 • schilderwerk in dezelfde kleur;
 • het herstellen, vervangen of vernieuwen van hemelwaterafvoer in hetzelfde materiaal;
 • het herstellen van ijzersmeedwerk;
 • het vervangen van delen van dakbedekking;
 • kleine aanpassingen aan een moderne winkelpui;
 • het partieel vervangen van dakpannen door hetzelfde materiaal;
 • het opstoppen of vervangen van een rietendak;
 • werkzaamheden die betrekking hebben op het wijzigen van onderdelen van het  monument die geen monumentale waarden hebben. In veel gevallen gaat het hierbij om onderdelen die ten tijde van de aanwijzing als beschermd monument nog niet bestonden. Te denken valt aan het verwijderen van hard- en zachtboard betimmeringen, gipsplaten, scheidingswanden, een keuken- of badkamerinrichting en verlaagde plafonds.

Let op! Voor de Restauratiefonds-hypotheek heeft u altijd een bevestiging van de gemeente nodig dat de omgevingsvergunning niet nodig is.