Voorwaarden en Kenmerken Restauratiefonds-hypotheek

De Restauratiefonds-hypotheek is een lening met een zeer lage rente (met een minimum van 1,0% voor eigenaren-bewoners) die u in maximaal 30 jaar aflost in de vorm van een annuïteitenlening. Deze lening vormt daarmee een aantrekkelijke basis voor het financieren van uw restauratie.

Hieronder kunt u de belangrijkste voorwaarden en kenmerken lezen. Alle voorwaarden en kenmerken vindt u onder 'Download'.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Voorwaarden & kenmerken Restauratiefonds-hypotheek

 • De restauratiewerkzaamheden zijn nog niet begonnen;
 • Er is voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente of een schriftelijke verklaring van de gemeente dat hiervoor geen omgevingsvergunning is vereist.
 • De onderhoudskosten zijn formeel vastgesteld door een aangewezen bouwkundig bureau;
 • De rente ligt onder de marktrente voor hypotheken (met een minimum van 1%  voor eigenaar-bewoners) en heeft een rentevastheidsperiode van 10 jaar;
 • De lening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar op annuïteitenbasis, dus maandelijks een gelijk bedrag. Het maandbedrag bestaat een uit rente- en aflossingsdeel. Het minimum maandbedrag is € 100,-;
 • De minimale Restauratiefonds-hypotheek is € 10.000,-. 
 • Kunt u de BTW verrekenen, dan wordt de grondslag voor de lening gebaseerd op een bedrag exclusief BTW.
 • Het maximale leningsbedrag van een Restauratiefonds-hypotheek bedraagt te allen tijde maximaal € 300.000,- per zelfstandige eenheid.
 • De lening wordt verstrekt met als zekerheid het recht van hypotheek op het beschermde monument.
 • Extra of complete aflossing is altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. 
 • Bij verkoop van het rijksmonument binnen vijf jaar na de ingangsdatum van de Restauratiefonds-hypotheek kan de nieuwe eigenaar een verzoek indienen de lening over te nemen. De restant schuld moet minimaal € 100.000,- zijn.
 • U als aanvrager bent eigenaar of zakelijk gerechtigde van het pand en bent hierover volledig beschikkingsbevoegd.
 • De uitkomst van de krediettoets is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • Per zelfstandige eenheid kunt u een Restauratiefonds-hypotheek aanvragen.
 • Voor niet woonhuizen kunt u per zelfstandige eenheid een subsidie of Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. Dus als u twee zelfstandige eenheden heeft kunt u voor bijvoorbeeld de boerderij een Restauratiefonds-hypotheek aanvragen en voor het bakhuisje een subsidie. Voor woonhuizen geldt dat u dan twee Restauratiefonds-hypotheken mag aanvragen als deze bij elkaar het maximum van € 300.000,- overschrijden.
 • Appartementen, flats e.d. worden normaliter gezien als één zelfstandige eenheid.

Als u aan alle voorwaarden voldoet dan kunt u hier de lening aanvragen.