Wat is een omgevingsvergunning?

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn veel vergunningen op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening vervangen door één omgevingsvergunning. Met de omgevingsvergunning vraagt u alle vergunningen die voor het bouwen van een woning nodig zijn in één keer aan bij één loket.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Belangrijkste zaken om te weten

 • Uw pand is aangewezen als rijksmonument. Het adres van het pand is samen met een omschrijving opgenomen in het monumentenregister van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gemeente kijkt naar uw voorgenomen plannen en beoordeeld of er geen monumentale waarden verloren gaan bij de uitvoering daarvan. Bij de beoordeling van het behoud van de monumentale waarden kijkt men naar cultuurhistorie, architectuur, wetenschappelijke waarde, esthetische waarde, zeldzaamheid en het ensemble van uw monument.
 • De bescherming vloeit voort uit artikel 11 van de Monumentenwet 1988. Dit artikel is nagenoeg gelijk in de Wabo wetgeving (sinds 1 oktober 2010). In de Wabo is het vervangende artikel nummer 2.1. De monumentenwet is nu vervangen door de Erfgoedwet.
 • ​De gemeente bepaalt sinds 1 januari 2012 of uw aanvraag 8 weken duurt of 26 weken. Kijk voor voorbeelden rechts onder downloads.
 • ​Soms is er geen omgevingsvergunning noodzakelijk. Het gaat dan meestal om onderhoudswerkzaamheden die geen wezenlijke wijziging teweeg brengen. Voor het verkrijgen van de Restauratiefonds-hypotheek heeft u hier wel een schriftelijke bevestiging van de gemeente nodig.
 • ​In bijzondere gevallen kan de gemeente de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed raadplegen. Dit kan bij een ingrijpende wijziging zijn, het slopen, het reconstrueren of het geven van een nieuwe bestemming aan een monument.

 

Hieronder

tips om het vergunningsproces te versoepelen

 • Neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de gemeente, de ambtenaar monumentenzorg.
 • Onderhoud hier goed contact mee. U moet immers een lange weg met elkaar af leggen.
 • Bespreek eerst het schetsplan met de gemeente alvorens u uw definitieve plannen indient. Dit kan in de vorm van een vooroverleg (vraag uw gemeente hiernaar). U kunt uw plannen dan nog aanpassen als dat nodig is. Bovendien wordt de gemeente hierdoor meer bij uw plannen betrokken, en dat wordt gewaardeerd.
 • Als de monumentale waarde van het pand wordt aangetast kan het nuttig zijn bouwhistorisch onderzoek te laten doen. U heeft dan goede argumenten om uw plannen te onderbouwen.
 • Stuur een recent inspectierapport van de Monumentenwacht mee bij de aanvraag van uw monumentenvergunning. Een onafhankelijke derde heeft dan vastgesteld dat onderhoud nodig is aan de verschillende onderdelen.
 • Kijk of u (lokale) restauratiearchitect in de arm kan nemen. Hij of zij kent vaak de werkwijze en zienswijze van de gemeente.