Wat zijn subsidiabele kosten?

Subsidiabele kosten zijn kosten die u aan uw monument maakt voor doelmatig en sober onderhoud. Zoals een noodzakelijke schilderbeurt aan de buitenkant van uw monument, het noodzakelijk vervangen van het dak e.d. Kosten die u maakt aan keukens, badkamers en toevoegingen aan het pand zijn niet noodzakelijk en dus ook niet subsidiabel. De meeste gemeenten gebruiken de leidraad Subsidiabele kosten, die ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt, voor het bepalen van de subsidiabele kosten van de werkzaamheden aan een rijksmonument. De uitkomst kan de gemeente weergeven op het formulier 'Verklaring Gemeente subsidiabele kosten' welke onder 'Download' staat.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Download