Hoe kan ik de hypotheek volledig aflossen?

FAQ categorie
Voor klanten
FAQ onderwerp
Extra of algeheel aflossen

Voor het volledig aflossen van de lening(en) verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw notaris. De notaris vraagt bij het Restauratiefonds een aflossingsnota op. Als uw lening(en) volledig bij ons is/zijn afgelost dan kan de notaris de inschrijving in het kadaster doorhalen. De notaris brengt hiervoor een vergoeding in rekening.