Wat voor gevolgen heeft een monumentenstatus voor de eigenaar?

FAQ categorie
Algemeen
FAQ onderwerp
Begrippen en definities

Een monument is een pand met een bijzondere status. Daaraan zijn zowel rechten als plichten verbonden. Rechten zijn het genieten van een bijzondere woonomgeving en de mogelijkheid  van subsidie voor de onderhoudskosten in het geval van rijksmonumenten of een laagrentende lening voor zowel rijks- als gemeentelijke monumenten.  De eigenaar heeft als plicht het monument in stand te houden en om er zorgvuldig mee om te gaan. Als hij/zij het monument wil wijzigen of verbouwen moet dan ook een omgevingsvergunning voor monumenten aangevraagd worden. Ook ingrepen als het pand in een andere kleur schilderen en de gevel schoonmaken zijn vergunningplichtig. Het terugbrengen van een object in de oorspronkelijke staat is dat ook. Bij het plegen van groot onderhoud of een restauratie moet het werk voldoen aan de uitvoeringsvoorschriften van de gemeente.