Wat zijn subsidiabele kosten?

FAQ categorie
Algemeen
FAQ onderwerp
Begrippen en definities

Subsidiabele kosten zijn kosten die u aan uw monument maakt voor doelmatig en sober onderhoud. Zoals een noodzakelijke schilderbeurt aan de buitenkant van uw monument, het noodzakelijk vervangen van het dak en dergelijke. Kosten die u maakt aan keukens, badkamers en toevoegingen aan het pand zijn niet noodzakelijk en dus ook niet subsidiabel. De meeste gemeenten gebruiken de leidraad Subsidiabele kosten, die ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt, voor het bepalen van de subsidiabele kosten van de werkzaamheden aan een rijksmonument. De uitkomst kan de gemeente weergeven op het formulier 'Verklaring Gemeente subsidiabele kosten'.

In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staat exact omschreven welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.