Het Restauratiefonds verstrekt een hypotheek op basis van ‘execution only’. Dat betekent dat wij geen financieel advies aanbieden bij uw hypotheekaanvraag. Als u advies inwint bij een hypotheekadviseur dan is het belangrijk dat u de gegevens van de lening(en) van het Restauratiefonds kunt overhandigen.

Hieronder vindt u welke informatie u mee kunt nemen naar een hypotheekadviseur, zodat het advies goed aansluit op uw situatie. Dan heeft u het meeste profijt van uw ingewonnen advies en voorkomt u extra kosten.

De volgende gegevens zijn onder meer belangrijk om mee te nemen naar uw hypotheekadviseur:

  • Leningsvorm(en) van het Restauratiefonds die u aanvraagt. 
    Zoals een Restauratiefonds-hypotheek en een Annuïteitenlening.
  • Hoogte van de lening
    Het Restauratiefonds verstrekt leningen met een lage rente. De hoogte van die lening wordt dan bepaald door de vooraf vastgestelde kostem. Dit bedrag bepaalt een aangewezen bouwkundig bureau of de gemeente (in de regel). 
  • Looptijd van de lening 
    De maximale looptijd van een hypotheekvorm leest u bij de uitleg van dit product op onze website. Denkt u er hierbij aan dat als u bijvoorbeeld schilderwerk financiert, het goed is een kortere looptijd te kiezen dan 30 jaar. Immers over 5 a 10 jaar is een volgende schilderbeurt weer nodig. Dan is het goed als de lening hiervoor is afgelost.
  • Rente van de leningsvormen. Zie rentetarieven.

Let u er hierbij op dat rentes kunnen wijzigen. Als de rente op de geld- en kapitaalmarkt stijgt, stijgen ook onze tarieven. Het is vervelend als uw adviseur rekent met bijvoorbeeld 5% en het Restauratiefonds hanteert op dat moment een rente van 5,5%. Dan zou de financiering net niet haalbaar kunnen zijn. Of het advies sluit niet aan op de uiteindelijke situatie. Het is in uw eigen belang om ervoor te zorgen dat met de goede rente gerekend wordt.

Rentetarieven

Deze rentetarieven gelden vanaf maandag 23 maart 2020 totdat wij deze tarieven wijzigen.