Behandelingskosten voor particuliere dienstverlening

Het Restauratiefonds brengt behandelingskosten in rekening voor het verstrekken van de (hypothecaire) lening. Deze kosten brengen wij in rekening voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, het beoordelen van uw (financiële) situatie, het verstrekken van de (hypothecaire) lening en de administratieve afhandeling hiervan.

In de onderstaande tabel staan de behandelingskosten voor particuliere monumenteigenaren die wij beschouwen als consument, namelijk:

  • Eigenaren met een (hypothecaire) lening voor de eigen woning of
  • Eigenaren met een (hypothecaire) lening voor een verhuurd pand, waarbij de eigenaar door het Restauratiefonds niet wordt aangemerkt als beroeps- of bedrijfsmatig handelend

Het Restauratiefonds bepaalt jaarlijks vaste bedragen om in rekening te brengen als behandelingskosten.

Behandelingskosten: hoeveel betaalt u?

De behandelingskosten in de tabel voor het verstrekken van een (hypothecaire) lening gelden voor hypotheekaanvragen met een offertedatum vanaf 1 januari 2020 totdat wij deze tarieven wijzigen.
Een toelichting op de tarieven vindt u onder de tabel.

 

Particulier eigen woning 1

Particulier verhuurd pand 2

Regulier tarief

 

 

 

€ 975

€ 1.425

Tarief voor verhogen hypotheek: voor restauratie, onderhoud, verduurzamen en herbestemming 3

€ 600

 

Tarief voor verhogen hypotheek: al voorzien en getoetst maximaal 12 maanden geleden 4

€ 375

€ 375

 

Toelichting

1) Er wordt een (hypothecaire) lening verstrekt ten behoeve van de eigen woning van de particuliere eigenaar. Deze eigen woning is het enige hypothecaire onderpand van de hypothecaire lening.

2) Er wordt een (hypothecaire) lening verstrekt, waarbij niet wordt voldaan aan de beschrijving onder punt 1. Het gaat hierbij onder meer om (deels) verhuurde panden.

3) Er wordt een (hypothecaire) lening verstrekt, waarbij wordt voldaan aan de beschrijving onder punt 1. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • De hypotheek wordt verhoogd met maximaal € 50.000
  • De hypotheek wordt verhoogd binnen de bestaande hypothecaire inschrijving; u hoeft niet naar de notaris
  • Er wordt minimaal één van de volgende hypotheekvormen verstrekt: Restauratiefonds-hypotheek, Restauratiefondsplus-hypotheek, Duurzame Monumenten-Lening, Duurzame Monumentenplus-Lening, Regionale Restauratiefonds-hypotheek, Cultuurfonds-hypotheek

4) Er wordt een (hypothecaire) lening verstrekt aan consumenten, waarbij wordt voldaan aan de beschrijving onder punt 1 of onder punt 2. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • Het verhogen van de hypotheek was al voorzien. Bij de positieve (krediet)toetsing van de bestaande lening is al rekening gehouden met het verhogen van de hypotheek op een later moment. Het verstrekken van de lening gebeurt dan in twee stappen, bijvoorbeeld eerst voor de aankoop en later voor de restauratie.
  • Het verhogen van de hypotheek vindt plaats binnen 12 maanden, gerekend vanaf de datum van de bindende hypotheekofferte voor de bestaande lening.

Wilt u meer lezen over de behandelingskosten bij Ondernemen in een monument, dan kunt u hier de informatie vinden: Behandelingskosten voor zakelijke dienstverlening