Met de Monumenten-hypotheek heeft het Restauratiefonds een passende lening voor iedere monumenteigenaar, mits u uw pand restaureert of verduurzaamt. U kunt deze hypotheek aanvragen voor de financiering van uw restauratie, maar ook als aanvullende- of aankoopfinanciering. Het maakt dus niet uit of het een rijksmonument of een gemeentelijk- of provinciaal monument betreft.  U kunt de Monumentenhypotheek inzetten als:

 • Aanvulling op een laagrentende financiering of subsidie
  Bijvoorbeeld herbestemmings- en/of verbouwingskosten
 • Aankoopfinanciering aanvullend op de restauratiefinanciering
  Wanneer u niet alleen de restauratie-, maar ook de aankoopfinanciering bij het Restauratiefonds afsluit. Wellicht is uw aankoop van het monument wel de beste vorm van instandhouding van het monument.
 • Restauratie- en duurzaamheidsfinanciering wanneer er geen laagrentende financiering beschikbaar is
  Wanneer u uw gemeentelijk monument wilt financieren en er geen mogelijkheden voor een laagrentende financiering zijn.
 • Restauratie- en onderhoudsfinanciering wanneer u als particulier achteraf een woonhuissubsidie wilt gaan aanvragen
  De woonhuissubsidie voor uw rijksmonument krijgt u achteraf uitbetaald, maar de gemaakte kosten moet u wel gelijk betalen. Met de Monumenten-hypotheek financiert u geheel of gedeeltelijk de instandhoudingskosten.

Actuele rentetarieven

Deze rentetarieven gelden vanaf vrijdag 26 maart 2021 totdat wij deze tarieven wijzigen.

Wat is het maximum van de Monumenten-hypotheek dat ik kan lenen?

Naast dat wij toetsen op kredietwaardigheid wordt de hoogte van de Monumenten-hypotheek bepaald door de hoogte van de restauratie- en duurzaamheidskosten.

visualisatie monumentenhypotheek

Voorbeeld

Een eigenaar-bewoner van een monument heeft 40.000 euro aan restauratie- en duurzaamheidskosten, die hij bijvoorbeeld met een laagrentende lening van het Restauratiefonds financiert. Hij kan dan de overige kosten (zoals verbetering of aankoop) voor een bedrag van maximaal 160.000 euro via een Monumenten-hypotheek met een marktconforme rente financieren.  De verhouding is dus 1:5. Voor zakelijke en particuliere (verhuur) aanvragen  is deze verhouding 1:3. 

Mogelijk combinaties van de Monumenten-hypotheek

In combinatie met laagrentende lening voor restauratie of verduurzaming

Het Restauratiefonds zet zich in voor het in stand houden van monumenten. Vanwege deze doelstelling is een voorwaarde voor het verkrijgen van een financiering dat u uw monument gaat restaureren of verduurzamen. U kunt, naast uw restauratie en/of onderhoud, ook steeds vaker verduurzamingsmaatregelen laagrentend bij ons financieren. 

In veel gevallen kunt u de restauratie- en duurzaamheidskosten laagrentend financieren. Bekijk met uw postcode en type monument wat de mogelijkheden zijn via onze ‘Wat past bij mij?’-tool.  

Geen laagrentende lening beschikbaar? Volledige Monumenten-hypotheek

Soms zijn er geen mogelijkheden om de duurzaamheidskosten laagrentend te financieren. In dat geval kunnen we voor u kijken naar de mogelijkheden om deze te financieren met een Monumenten-hypotheek. Hiervoor kunt u de Maatregelenlijst verduurzaming invullen.

Voor particuliere eigenaren van een rijksmonument: In combinatie met subsidie

Ook is het mogelijk dat u als particulier eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie kiest voor een subsidie in plaats van een laagrentende lening. Bij deze keuze vraagt u achteraf een ‘instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten’ aan over de instandhoudingskosten (restauratie en/of onderhoud) van het kalenderjaar ervoor. Deze subsidie van 38% van de instandhoudingskosten wordt ook wel de woonhuissubsidie genoemd.

Aangezien u de woonhuissubsidie achteraf krijgt en de kosten wel gelijk moet betalen, dan kunt u de instandhoudingskosten geheel of gedeeltelijk financieren met een Monumenten-hypotheek. In dat geval vragen wij om een vaststelling van de instandhoudingskosten.

Als deze kosten meer dan €70.000 bedragen, dan kunt u deze vooraf laten berekenen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit geeft u ook alvast een goede indicatie van de verwachte woonhuissubsidie. Hiervoor vult u een begrotingsmodel in van de instandhoudingskosten. Meer informatie hierover en het begrotingsmodel kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Als de kosten lager zijn dan € 70.000, dan volstaat uw eigen specificatie van de instandhoudingskosten. Bij voorkeur maakt u hierbij gebruik van hetzelfde begrotingsmodel om de kosten aan te geven.

Aflossingsvormen

 • Monumenten-hypotheek (annuïtair)

  • Restaureren
  • Verduurzamen
  • Herbestemmen
  • Aankopen

  Een Monumenten-hypotheek (annuïtair) is een lening waarvan tijdens de rentevaste periode het bedrag aan rente en aflossing per maand, gelijkt blijft.

 • Monumenten-hypotheek (lineair)

  • Restaureren
  • Verduurzamen
  • Herbestemmen
  • Aankopen

  Bij een Monumenten-hypotheek (lineair) wordt er maandelijks een gelijk bedrag afgelost. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw monument financieren. 

 • Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij)

  • Restaureren
  • Verduurzamen
  • Herbestemmen
  • Aankopen

  De Monumenten-hypotheek (aflossingsvrij) is een lening waarop u maandelijks niet aflost maar aan het einde van de looptijd of bijvoorbeeld bij verkoop van het pand. Met deze lening met een marktconforme rente kunt u ook aanvullende kosten van uw m

Een Monumenten-hypotheek kent drie aflossingsvormen; annuïtair, lineair en aflossingsvrij. Hiervoor geldt een hoger rentepercentage dan voor bijvoorbeeld de Restauratiefonds-hypotheek. Voor de Monumenten-hypotheek hanteren wij marktconforme rentetarieven met de keuze om de rente voor 5, 10 of 15 jaar vast te zetten.
 
De Aflossingsvrije Monumenten-hypotheek bieden we alleen aan als u hier als monumenteigenaar nog hypotheekrenteaftrek over heeft. De fiscale spelregels zijn per 1 januari 2013 namelijk gewijzigd waardoor een nieuwe hypotheek minimaal op annuïtaire wijze afgelost dient te worden.

Overbruggingslening

Gaat u een monument aankopen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een Overbruggingslening. Hiermee kunt u de overwaarde van uw oude woning gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe woning, terwijl de oude woning nog niet is verkocht of overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Als u een Overbruggingslening wenst, dan kunt u dit aangeven nadat u de financiering heeft aangevraagd. Het Restauratiefonds beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt op basis van de verwachte overwaarde en uw financiële positie om de dubbele lasten van beide woningen te kunnen dragen.