Heeft u voor uw rijksmonument een rijkssubsidie ontvangen of u wilt er een aanvragen? Op deze pagina krijgt u meer informatie over het traject, vindt u links naar inhoudelijke informatie over de subsidies en leest u hoe de uitbetaling van deze subsidies in zijn werk gaat.

Het traject, stap voor stap

  • U vraagt een subsidie aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beoordeelt uw aanvraag.

  • Als reactie op uw verzoek ontvangt u een beschikking of afwijzing.

  • Indien uw verzoek wordt gehonoreerd, maakt het Restauratiefonds de voorschotten op uw subsidie aan u over. De wijze waarop dat gebeurt, staat vermeld in de (bijlage van de) beschikking.

  • Zijn de betreffende werkzaamheden afgerond, dan dient u deze ‘gereed te melden’ bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed controleert of de verstrekte subsidie is ingezet conform de eerder door hen goedgekeurde begroting.

  • Op basis van de bevindingen wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

  • Het Restauratiefonds verrekent, indien nodig, het verschil tussen de ontvangen subsidie en de definitieve subsidie. Dat betekent dat een eventueel tegoed aan u wordt uitbetaald en een eventueel tekort wordt teruggevorderd.

Meest aangevraagde subsidies voor rijksmonumenten

Subsidieregeling voor instandhouding monumenten

Bent u eigenaar van een beschermd rijksmonument? Dan kunt u subsidie of een lening aanvragen om uw monument in stand te houden. Dat geldt ook voor groene en voor archeologische monumenten.

Lees meer op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Dankzij herbestemming kunnen monumenten duurzaam worden gebruikt. De rijksoverheid kan bijdragen in de kosten om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken en om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Lees meer op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Subsidie Woonhuismonumenten Rijk

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe.

 

Lees meer op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Meer over subsidies

Meer lezen en bekijken over rijkssubsidies voor rijksmonumenten? Op Monumenten.nl vindt u inspirerende verhalen, voorbeelden, praktische informatie en meer.

Provincie Groningen: Subsidie Restauratie rijksmonumenten

Door de Provincie Groningen zijn twee subsidieregelingen ingesteld: één voor groot onderhoud (GRRG) en één voor regulier onderhoud voor monumenten in aardbevingsgemeenten (RORG).  Het Nationaal Restauratiefonds betaalt de subsidies uit. Voor meer informatie, kijk op:

Kijkt u ook op de provinciepagina van Groningen op Monumenten.nl 

Zuid-Hollandse Molens

Het Restauratiefonds heeft vanaf 2009 tot 2014 de draaipremie en de instandhoudingssubsidie namens de Provincie Zuid-Holland aan moleneigenaren uitbetaald. De provincie verzorgt zelf de verwerking (administratief en financieel) van deze subsidies.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Gemeentelijk monument

Heeft u een gemeentelijk monument? Informeer bij uw gemeente of er een subsidieregeling is. 

Actueel

De Tweede- en Eerste Kamer hebben ingestemd met de afschaf van de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor die fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht.

Lees wat de wijzigingen voor rijksmonumenteigenaren betekenen. 

Instandhoudingssubsidie voor onderhoud

Is uw rijksmonument geen woonhuis? Maar bijvoorbeeld een boerderij, kerk of molen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een jaarlijkse Instandhoudingssubsidie. Deze vraagt u aan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na toekenning zorgt het Restauratiefonds voor de uitbetaling.​​

Meer lezen over de Instandhoudingssubsidie

Wijzigingen en meldingen

Heeft u een rijkssubsidie voor uw rijksmonument en wilt u een wijziging doorgeven? Dat kan met uw Digi-D via de subsidieportal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Wijziging doorgeven