Is uw monument goed verzekerd?

Een goede verzekering is belangrijk voor het in stand houden van uw monument. Uit onderzoek in 2008 bleek dat monumenteigenaren niet of onvoldoende op de hoogte zijn van het belang van een goede verzekering. Ook is het afsluiten van een opstal- en een CAR-verzekering verplicht als u gebruik maakt van laagrentende hypotheken van het Restauratiefonds. 

Let op: deze informatie is strikt informatief en kan op geen enkele wijze worden aangemerkt als advies!

Korting bij Donatus

Klanten van het Restauratiefonds krijgen een aantrekkelijke korting als ze een opstal- of CAR-verzekering afsluiten bij Donatus Verzekeringen.

Welke verzekeringen heeft u nodig?

Opstalverzekering

De opstalverzekering is bij een hypotheek van het Restauratiefonds een verplichte verzekering. Deze verzekering biedt dekking tegen schade door brand, bliksem of stormschade.

Opstalverzekering afsluiten

CAR-verzekering

De CAR-verzekering (Construction All Risks– verzekering) is bij de laagrentende leningen van het Restauratiefonds een verplichte verzekering tijdens uw restauratie of onderhoudswerkzaamheden. Deze verzekering biedt dekking tegen de schade als gevolg van de restauratiewerkzaamheden.

CAR-Verzekering afsluiten

Is uw monument straks ook goed verzekerd?

Vergeet niet om aan om voorafgaand aan de werkzaamheden bij uw verzekeraar te melden dat u gaat starten met uw restauratie. Uw verzekeraar kan u dan controleren of uw verzekeringen de bijbehorende risico’s goed dekken. Bovendien kan uw pand na restauratie in waarde zijn gestegen, waarop de verzekering aangepast dient te worden.

Neem de informatie over het verzekeren van uw monument op deze website goed door. Bent u goed verzekerd? Dan hoeft u geen actie te ondernemen. Zo niet, zorg dan voor een passende verzekering. Restauratiefonds-klanten krijgen een aantrekkelijke korting op hun CAR- en Opstal verzekering bij Donatus Verzekeringen.

Het Restauratiefonds & Donatus Verzekeringen

Als onafhankelijke financier verkoopt het Restauratiefonds geen verzekeringen. Ook is het Restauratiefonds geen tussenpersoon voor verzekeringsmaatschappijen. Wel vinden wij het belangrijk dat uw monument goed is verzekerd.

Donatus Verzekeringen is een verzekeraar zonder winstoogmerk die zich volledig richt op het verzekeren van monumenten. Daardoor sluit de kennis, ervaring en het productaanbod van deze verzekeraar goed aan bij de specifieke behoefte van monumenteigenaren.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?