Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering is de verzekering van een gebouw tegen brand-, bliksem- of stormschade. U kunt de dekking van deze verzekering uitbreiden met een dekking tegen diefstal/inbraak, glas- en waterschade. Waarom een opstalverzekering? Het doel van de opstalverzekering is om bij een eventuele schade met de uitkering over voldoende verzekeringsgelden te beschikken om een verantwoord herstel van uw monument mogelijk te maken. Daarom is een opstalverzekering verplicht als u een hypotheek bij het Restauratiefonds afsluit.

 

Wat is de herbouwwaarde?

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om de woning in geval van schade opnieuw op te bouwen en terug te brengen in de staat van voor de schade. Hierbij wordt de waarde van de grond niet meegenomen. De verzekeringspremie van uw pand wordt normaal gesproken gebaseerd op de herbouwwaarde. U betaalt bijvoorbeeld een promillage van de waarde van uw pand als premie.

Wat is er anders aan een opstalverzekering voor een monument?

Als er een gedeeltelijke schade ontstaat waardoor het pand niet als geheel verloren wordt beschouwd, kan het zo zijn dat monumentale onderdelen hersteld moeten worden. Bij een niet-monument kiest men vaak voor de goedkoopste optie: de oude aangetaste materialen geheel vervangen door nieuwe. Dit kan bij een monument niet altijd. Uw verzekeraar moet rekening houden met deze mogelijk hogere kosten.

Bent u eigenaar van een uitzonderlijk waardevol pand? Dan wordt de premie van een standaard opstalverzekering vaak erg hoog. Maatwerk biedt in dat geval vaak een passende oplossing, waarbij gezocht wordt naar een juiste balans tussen het beperken van risico’s en lasten. Vraag daarom aan uw verzekeraar naar een passende oplossing voor uw specifieke situatie.

Korting bij Donatus

Klanten van het Restauratiefonds krijgen een aantrekkelijke korting als ze een opstal- of CAR-verzekering afsluiten bij Donatus Verzekeringen.

Aandachtspunten bij het afsluiten van een opstalverzekering

Zorg ervoor dat de verzekeraar weet dat het om een monument gaat.

Laat de verzekeraar een clausule opnemen dat de eventuele hogere herstelkosten door de monumentale status ook gedekt zijn.

Zorg voor een juiste bepaling van de herbouwwaarde.

Vaak zal een taxatierapport van een gespecialiseerd bureau of een inspectie van de verzekeringsmaatschappij hiervoor nodig zijn. Een bepaling van de herbouwwaarde op basis van m3 of een vragenlijst kan bij een monument een te groot risico van onderverzekering inhouden.