Voorwaarden aanvragen Restauratiewijzer

Hieronder leest u de voorwaarden waarmee u akkoord gaat als u op het digitale aanvraagformulier het vakje 'ik ga akkoord met de voorwaarden' aanvinkt.

Aard en looptijd van de dienstverlening

Ik ben me ervan bewust dat de dienstverlening zich beperkt tot de financiële en procesmatige aspecten. Het betreft geen financieel advies conform de Wet op het financieel toezicht (WFT). Bouwkundige aspecten blijven buiten het bereik van de RestauratieWijzer. De ondersteuning is gemaximeerd tot 2 jaar na ontvangst van het aanvraagformulier en kan qua tijdsbesteding worden beperkt.

Geen rechten

De informatie in de digitale applicatie (website) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud ervan kunnen echter geen rechten ontleend worden.

Beperkte aansprakelijkheid

Het Restauratiefonds kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit zijn dienstverlening.

Privacy

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de privacyverklaring van het Restauratiefonds van toepassing, waarmee u zich akkoord verklaart.

Nieuwsbrieven

U geeft het Restauratiefonds toestemming voor het verzenden van de volgende nieuwsbrieven en mailingen:

  • Wij houden u op de hoogte van actualiteiten, ontwikkelingen en evenementen met onze e-mail nieuwsbrief
  • Enkele keren per jaar ontvangt u de nieuwsbrief met inspirerende monumentenverhalen

Uiteraard kunt u zich ten alle tijden afmelden voor een of meerdere nieuwsbrieven.