In de tuin van dit Amsterdamse grachtenpand onder andere bewoond door Ruud Verdonck en Suzanne Rodrigues Pereira staat het tuinhuis uit 1734. Het vervallen ‘schuurtje’, is dankzij tekeningen van een voormalige bewoner helemaal in originele staat teruggebracht. Naast cultuurhistorische heeft het tuinhuis emotionele waarde.

“In 1978 kochten mijn man en ik samen met een groepje vrienden ons huis aan de Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam. In 2005 hebben we het offi cieel gesplitst en werden wij eigenaar van het souterrain en de bel-etage, inclusief tuin en tuinhuis”, vertelt Suzanne Rodrigues Pereira. De buurt ontleent zijn identiteit aan de Portugese synagoge die er in 1675 is gebouwd. Bijzonder is dat Suzanne zelf van Portugees-Joodse afkomst is en haar vader de voormalige eigenaar van het huis, de heer Tafelkruijer, kende. “Een groot deel van die familie overleefde de oorlog echter niet.” Het verhaal wordt nog intrigerender wanneer in het leven van Suzanne Rodrigues Pereira continu mensen opduiken die een relatie met het (tuin)huis hebben. Suzanne: “op een avond werd er aangebeld door een onbekende, Chiel Smit. Hij had in het tuinhuis gewoond in de tijd dat zijn ouders in ons huis woonden.” Van de ene ontmoeting kwam de andere. In 2011 ontmoette Suzanne na een lange zoektocht zelfs de Israëlische kleindochter van de familie Tafelkruijer. “Dankzij al die mensen konden we de geschiedenis van het huis en tuinhuis achterhalen.” Bij de renovatie van het tuinhuis is daarvan dankbaar gebruik gemaakt. “De gevel van het tuinhuis was door de zoon van de familie Tafelkruijer, die als enige de oorlog overleefde, in 1946 afgebroken, maar Chiel herinnerde zich de gevel nog precies en heeft hem helemaal voor ons uitgetekend.” Tegenwoordig gebruikt en verhuurt de familie het tuinhuis voor vergaderingen.

 

We konden de geschiedenis van het tuinhuis achterhalen. Bij de renovatie is daarvan dankbaar gebruik gemaakt.

Financieel plan

Het eeuwenoude tuinhuis stond op instorten. Omdat Ruud Verdonck en Suzanne Rodrigues Pereira het als hun taak zagen het te behouden, besloten ze tot restauratie over te gaan. Financieel leek het moeilijk, maar mede dankzij de lening van het Amsterdams Restauratiefonds lukte het. 

Amsterdams monumentenfonds tuinhuis

Vocht reguleren

“Toen we ons huis kochten, kregen we het tuinhuis erbij. ‘Het schuurtje’ noemde de makelaar het. De muren waren groen uitgeslagen van het vocht, het behang hing er als vieze lappen langs, het stucwerk brokkelde en de planken vloer was verrot”, vertelt Suzanne. “Pas toen een cameraploeg op Open Tuinen Dag het prachtige tuinhuis van de buren kwam filmen en ons tuinhuis als tegenhanger ook in een shot opnam, drong de ernst van het verval tot ons door.” “Medio 2011 zijn de muren voorzien van stucwerk dat vocht reguleert, is er een nieuwe planken vloer gelegd, zijn er electra- en wateraansluitingen gemaakt, is de gevel opnieuw gezet en zijn de ramen vervangen.” Veel hulp kreeg de familie van Stadsherstel Amsterdam. “Zij hebben meegekeken met het gevelontwerp en brachten ons op het idee een financiering bij Nationaal Restauratiefonds aan te vragen. Zij ontwikkelde samen met de gemeente Amsterdam het ‘Amsterdams Restauratiefonds’. Hieruit kunnen leningen worden verstrekt tegen een zeer lage rente.” “Mede door de laagrentende lening uit het Amsterdams Restauratiefonds hebben we het financieel rond gekregen”. Het resultaat mag er zijn. “Toen we dit jaar meededen aan de Open Tuinen Dag, kregen we prachtige reacties, heel anders dan een paar jaar geleden.”

 

Stadsherstel Amsterdam bracht ons op het idee een financiering bij Nationaal Restauratiefonds aan te vragen.

Amsterdams Restauratiefonds

Eigenaren van een gemeentelijk monument in Amsterdam kunnen de Amsterdamse Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. Het Amsterdams Restauratiefonds is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en het Restauratiefonds. Uit het Amsterdams Restauratiefonds kunnen particuliere eigenaren, onafhankelijke rechtspersonen of instellingen een lening met lage rente aanvragen. Deze hypotheek wordt verstrekt voor de restauratie van monumenten. Voldoende budget voor het Amsterdams Restauratiefonds is van belang voor het behoud van monumenten in uw gemeente.

Information about his project

Dit project is gefinancierd met: