In de ambitie om culturele vernieuwing in Utrecht écht op de kaart te zetten, heeft Dutch Design Fabriek besloten om een herbestemming te ontwikkelen voor de Pastoe fabriek. De locatie biedt ruimte voor economische, culturele en educatieve ondernemingen.

In 2013 is Dutch Design fabriek gestart met de renovatie van de Pastoe fabriek. Op dat moment betrok de meubelfabrikant Pastoe de fabriek nog. Om deze reden is de renovatie gefaseerd aangepakt. Sinds begin 2016 is de meubelfabrikant verhuisd naar Houten waardoor als laatste de begane grond van het pand aangepakt kon worden. Willem Schellekens, directeur van Kadans Concepts, vertelt dat er veel moest gebeuren aan de monumentale fabriek uit 1893. “Een modern gebouw maken van een meubelfabriek van honderd jaar oud, met behoud van haar monumentale karakter, is een behoorlijk kostbaar project.”

Duurzame ontwikkelingen

Om het energieverbruik omlaag te brengen worden verschillende maatregelen getroffen. Schellekens: “We hebben duurzaam gerenoveerd. Dat betekende een nieuw dak, overal dubbel glas, speciale houtsoorten, deels nieuwe installaties en soms nieuwe vloeren.” Bestaande materialen in het gebouw zijn zo veel mogelijk hergebruikt.

Financiering

De investering, in totaal 9,75 miljoen euro, werd  gefinancierd met middelen uit verschillende bronnen. 250.000 euro is met de laagrentende Utrechtse restauratiefonds-hypotheek gefinancierd. Om de verduurzaming van het pand mogelijk te maken is 100.000 euro gefinancierd met de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek voor energiebesparende maatregelen. Het resterende bedrag werd gefinancierd met de monumenten-hypotheek van het Restauratiefonds in samenwerking met de Triodos bank.

De Dutch Design fabriek heeft met de renovatie een inspirerende werk- en verblijfplek gecreëerd die zich uitstekend leent voor onderwijs en bedrijven in de creatieve sector. Zo heeft de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) recentelijk haar intrek genomen en zijn er diverse creatieve bedrijven gehuisvest zoals Procap, Kubion, True, Brandwebbing en Vuur. Nadat eind december 2016 ook een restaurant en een brasserie haar deuren zal hebben geopend, is de transformatie compleet.

Information about his project