De gereformeerde kerk in Tweede Exloërmond is door Arjan Verhart en zijn vrouw herbestemd tot muziekschool en cultuurhuis. Het provinciale monument, dat in 1908 midden in de veenkoloniën werd gebouwd, heet nu Odeon Cultuurhuis.

Betaalbare financiering dankzij de monumentale status

“Mijn vrouw en ik wonen met onze vijf kinderen in de pastorie naast de kerk”, vertelt Arjan Verhart. “Tot een jaar geleden gebruikten we de vroegere pastoriewoning niet alleen als ons huis. Ik gaf er samen met de vier andere docenten van mijn muziekschool Verhart Muziek Educatie ook les. Om de tien minuten ging de deurbel. Het was er dus altijd ontzettend druk met leerlingen én onze eigen kinderen.” Toen de gereformeerde kerk in 2002 fuseerde met de hervormde kerk, stond de kerk naast het huis van de familie Verhart grotendeels leeg, wachtend op een koper. Op het moment dat het gebouw in 2008 van de provincie de monumentale status kreeg, begon het bij Verhart serieus te kriebelen. “Voor monumenten gelden andere financiële mogelijkheden, wat de aankoop en restauratie ineens dichterbij bracht. Ik heb altijd gedroomd van een plek om workshops en concerten te geven en grootschalige repetities te kunnen houden. En het gebouw heeft ook nog eens een geweldige akoestiek.” De kerkzaal heeft met zijn afmetingen van 15 bij 25 meter een capaciteit van 125 zitplaatsen. Dat maakt het geschikt voor allerlei extra muzikale activiteiten, zoals feesten, partijen en repetities van culturele gezelschappen. “In oktober 2012, nog geen jaar nadat we de kerk hadden gekocht, werd er de eerste trouwerij gehouden”, zegt Verhart. “De dag ervoor heeft de loodgieter nog de laatste hand aan de toiletten gelegd. Het was de haast voor honderd procent waard; iedereen vond het een prachtige locatie.”

Voor monumenten gelden andere financiële mogelijkheden, wat de aankoop en restauratie ineens dichterbij bracht.

Financieel plan

Eigenaren van provinciale monumenten in Drenthe kunnen een laagrentende lening aanvragen. Ook Arjan en zijn vrouw van de herbestemde kerk in Tweede Exloërmond maakten gebruik van deze mogelijkheid. Maar al voordat dit rond was, restaureerden ze het dak van de kerk.

“In de kerk lekte het net zo hard als buiten”, zegt Arjan Verhart. Om het niet over de winter heen te hoeven tillen, lieten hij en zijn vrouw het dak al herstellen vóórdat de financiering rond was. “Het verkrijgen van de vergunningen bij de gemeente verliep traag. Zonder vergunning geen financiering. Toen hebben we onze nek uitgestoken en het dak alvast aangepakt.” Een paar maanden later volgde de sleuteloverdracht. “Ons adviesbureau heeft uiteindelijk alles bij de gemeente toegelicht. In oktober 2011 waren onze plannen goedgekeurd. Daardoor konden we eind december de koop rond maken.” Lachend: “het dak was toen al klaar.” Inmiddels is ook de rest van de restauratie al ver gevorderd. Er zijn isolerende voorzetramen geplaatst, alles is gestukadoord en geschilderd, de toiletruimtes zijn opnieuw gebouwd, de voorgevel is gereinigd, het regenwaterafvoersysteem is uitgebreid en de kerktoren is opnieuw gevoegd. “We zijn nu druk met de consistorie. Hier komen les-, pauze- en vergaderruimtes.” De financiering heeft Verhart deels te danken aan de monumentale status van de kerk. “Voor de restauratie hebben we een laagrentende lening uit het Drents Monumentenfonds gekregen. Voor de aankoopfinanciering een aanvullende, marktconforme annuïteitenlening van het Restauratiefonds.”

Drents Monumentenfonds

Het Drents Monumentenfonds is een initiatief van provincie Drenthe, waarvoor wordt samengewerkt met Nationaal Restauratiefonds en Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe. Uit het Drents Monumentenfonds kunnen particuliere eigenaren, onafhankelijke rechtspersonen of instellingen een lening met lage rente aanvragen. Gebouwen die in aanmerking komen voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek zijn rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in Drenthe. De laagrentende lening kan worden afgesloten om restauratiekosten, al dan niet in combinatie met herbestemmingskosten, te financieren. Ook kunnen energiebesparende maatregelen laagrentend gefinancierd worden.

Information about his project