Zorgcentrum in het centrum van Amersfoort

Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Amersfoort Herbestemming
Een gasthuis met een eeuwenoude geschiedenis van zorgverlening. Het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis in het centrum van Amersfoort begon in de Middeleeuwen als een gasthuis voor ouden van dagen. Tegenwoordig huist in het historische pand in neo-renaissancestijl na een grootschalige restauratie een modern zorgcentrum voor verpleeghuiszorg. Toen in 2011 de laatste bewoners vertrokken rees de vraag wat er met het pand moest gebeuren. Aanvankelijk werd gezocht naar een nieuwe gebruiker. De zorginstelling was inmiddels verhuisd naar een nieuwbouwlocatie in Amersfoort. 

Behoud van zorgfunctie remedie tegen verval monument

Plannen voor het realiseren van koopappartementen in het duurdere segment in het gebouw zijn vanwege de crisis afgeblazen. Een nieuwe bestemming leek aanvankelijk de remedie om het karakteristieke pand te bewaren voor het nageslacht, maar behoud van de primaire functie bleek een betere optie. Een belangrijk argument hiervoor was de hogere kostenefficiency. De passende structuur van het pand was immers al gebouwd voor de bestemming. Bouwkundig was een dergelijke transitie minder complex en daarmee sneller en kostenefficiënt. Ook vergunning technisch was er sprake van tijdwinst. Omdat de oorspronkelijke functie behouden bleef, waren de procedures voor wijziging van het bestemmingsplan overbodig. Daarnaast bleef het monument grotendeels in stand, daardoor gingen de toezichthouders op het gebied van welstand en monumentenzorg sneller akkoord.

Sint Pieters en Bloklands Gasthuis Amersfoort Herbestemming
Het bestuur van het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis besloot uiteindelijk om het pand naar de eisen van de huidige tijd aan te passen naar een verpleeghuis voor mensen met een lichamelijke handicap of psychogeriatrische problemen. Nu zijn er zeven woningen, elk voor acht bewoners met een psychogeriatrische aandoening, en 28 zelfstandige appartementen in het monumentale verpleeghuis ondergebracht. Sinds juli 2014 is het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis weer in gebruik. Het behoud van de zorgfunctie bleek de remedie tegen het verval van het monument. De totale investering voor het project was 12.725.000 euro. Dat was teveel voor de zorginstelling om zelf te bekostigen. Door middel van een financieringsconstructie met de plaatselijke Rabobank en een Restauratiefondsplus-hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds van 2.500.000 euro is het project uiteindelijk gefinancierd.

Information about his project

Dit project is gefinancierd met: