Uniek zorgcentrum in Aalten

De vervallen panden van Stoomweverij Herman Driessen en Zn in Aalten staan er weer prachtig bij. Ze hebben een nieuwe bestemming gekregen: zorgverleners zitten hier onder één dak, met ieder hun eigen ingang en wachtkamer. Daarmee werden niet alleen de rijks monumentale gebouwen gered, maar heeft ook het centrum van Aalten een mooie opknapbeurt gekregen.

Tastbare geschiedenis behouden

De voormalige stoomweverij van Driessen uit 1894 stond sinds de jaren negentig leeg. Het raakte in verval en na een brand in 2002 leek de situatie vrij hopeloos. Van de voormalige gebouwen restte niet veel meer dan een paar opstaande buitenmuren. Het complex heeft een prachtige ligging centraal in het dorp en het is één van de laatste monumentale industriële complexen in het dorp. De eigenaren van de TPN Groep wilden dit laatste, tastbare stukje geschiedenis in hun geboortedorp behouden. Hun doel was van meet af aan: restaureren en vervolgens verhuren. De herbestemming verliep in twee fasen. In eerste fase werden vanaf 2013 het hoofdgebouw, de machinekamer, het ketelhuis en de productiehallen hersteld. De productiehallen werden verkocht aan de gemeente, om dienst te gaan doen als openbare parkeergelegenheid. Toen vervolgens een huisartsenpraktijk belangstelling toonde, volgden vele andere zorgverleners. In 2015 startte fase 2: de nieuwere delen werden ook gerestaureerd en zijn sinds oktober 2017 ook verhuurd. Deels aan zorgverleners en deels aan bedrijven in de zakelijke dienstverlening.

Restauratiefonds-hypotheken maakten de financiële puzzel rond

De beide fasen van de herbestemming vonden in verschillende periodes plaats. De eerste fase viel deels nog in crisistijd, waardoor een subsidie beschikbaar kwam van de provincie Gelderland. Deze subsidie was deels bedoeld om de bouwsector in de regio aan het werk te houden. Het financiële plaatje kwam vervolgens rond door het afsluiten van een Restauratiefondsplus-hypotheek en de inbreng van eigen middelen.

De tweede fase van de herbestemming startte in 2015. Voor deze fase sloot de TPN Groep een Restauratiefonds-hypotheek af, gecombineerd met een lineaire lening.

Zonder toekenning van de Restauratiefondshypotheken was een rendabele business-case niet mogelijk. Dan zou het complex nog verder in verval zijn geraakt. Met de herontwikkeling van het complex blijft het rijksmonument behouden voor toekomstige generaties. De opstallen zijn nu flink in waarde gestegen, de restauratie zelf heeft lokaal voor extra werkgelegenheid gezorgd en door de vestiging van nieuwe bedrijven is ook de werkgelegenheid op de langere termijn toegenomen.

De TPN Groep is positief over het zakelijke rendement en iedereen in Aalten kan blij zijn met het maatschappelijke rendement.

Information about his project