Inspiratie

  1. Huis van Bewaring - Almelo Herbestemming

    Huis van Bewaring

    • Herbestemmen
    • Restaureren

    Logeren in een gevangenis, het kan in Almelo. Het lijkt een gat in de markt.

Pagina's