​Bent u particulier woonhuiseigenaar (eigen woning/ hoofdverblijf) en overweegt u een extra aflossing van uw lening(en) bij het Restauratiefonds of wilt u uw lening volledig aflossen? U leest hier over de mogelijke voor- en nadelen, aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe dit aflossen in zijn werk gaat.

Waarom extra aflossen?

Er kunnen verscheidene redenen zijn om extra af te lossen. Wij noemen er een paar. Zo kan het slim zijn af te lossen met uw spaargeld als de spaarrente laag is vergeleken met uw netto hypotheekrente (de rente die u betaalt na hypotheekrenteaftrek). Ook is extra aflossen soms handig wanneer u vermogensrendementsheffing moet betalen ( box 3-heffing) of als u weet dat uw inkomen in de toekomst gaat dalen.

 

Lagere maandlasten

Het grote voordeel van extra aflossen is dat uw maandlasten omlaag gaan. Door af te lossen daalt echter ook uw (maandelijkse) hypotheekrenteaftrek. Of aflossen voor u voordelig is hangt onder meer af van uw persoonlijke situatie (hoogte hypotheekrente, hypotheekvorm, inkomen, vermogen etc.) de hoogte van de spaarrente en de inflatie.

 

Laagrentende leningen altijd vergoedingsvrij aflossen

Op laagrentende leningen van het Restauratiefonds (Restauratie-hypotheek, Restauratiefonds-hypotheek, Restauratiefondsplus-hypotheek, Duurzame Monumenten-Lening, Regionale Restauratiefonds-hypotheek, Cultuurfonds-hypotheek en de Kerken Nevenfunctie-lening) kunt u altijd vervroegd aflossen zonder verschuldigde vergoeding. Wij kunnen dit geld weer gebruiken voor nieuwe aanvragen.

 

Wanneer betaalt u een vergoeding voor vervroegd aflossen?

Op de aanvullende, marktconforme leningen (zoals de Monumenten-hypotheek) mag u elk jaar een deel aflossen zonder vergoeding voor vervroegd aflossen. Meestal is dat 10% van de oorspronkelijke hoofdsom, maar het kan ook 20% zijn. In uw leningvoorwaarden staat welk percentage voor uw lening geldt.

Afhankelijk van het rentepercentage van uw lening en de huidige rentestand kunt u jaarlijks soms meer aflossen zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. De medewerkers van de afdeling Financieringen & Subsidies kunnen u hier alles over vertellen.

 

Enkele uitzonderingen

Als de aflossing direct verband houdt met de verkoop van het onderpand bent u geen vergoeding voor vervroegd aflossen verschuldigd. Dat is ook het geval bij overlijden en bij het verloren gaan van het onderpand door bijvoorbeeld brand.

 

Hoe werkt het?

U kunt het totaalbedrag (extra aflossing en eventuele vergoeding voor vervroegd aflossen) overmaken op ons IBAN  NL54RABO0265866286 onder vermelding van “extra aflossing + kenmerk/leningnummer”. Daarna wordt automatisch het maandbedrag door ons aangepast.

Wilt u liever hetzelfde maandbedrag blijven betalen zodat de looptijd van de lening wordt verkort, dan moet u dat eerst bespreken met de medewerkers van de afdeling Financieringen & Subsidies.

Contact met de Binnendienst

088 - 253 90 50

Voorwaarden

 Meer informatie over extra aflossen kunt u lezen in de bij uw offerte ontvangen ‘voorwaarden financiering Nationaal Restauratiefonds. Voor offertes die zijn verstrekt na 1 januari 2011 kunt u de voorwaarden ook online inzien.