Bent u eigenaar van een monument en wilt u restaureren? Of gaat u een monument aankopen? Dan kunt u bij het Restauratiefonds een hypotheek aanvragen. Op deze pagina leest u wat u van ons kunt verwachten.

Financier met hart voor monumenten

Het Restauratiefonds is niet zomaar een financier. Wij zijn een financier met een maatschappelijk doel: het in stand houden van monumenten in ons land. Met als belangrijkste missie een mooi en herkenbaar Nederland. Om dit doel te bereiken verstrekken wij hypotheken aan monumenteigenaren en delen wij kennis over het restauratieproces. Wij doen dit zonder winstoogmerk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Advies inwinnen bij een hypotheekadviseur

Welke informatie is belangrijk voor u om mee te nemen naar een hypotheekadviseur, zodat het advies goed aansluit op uw situatie? 

Een hypotheek aanvragen bij het Restauratiefonds

Het Restauratiefonds verstrekt hypotheken op basis van 'execution only'. Dat betekent dat als u bij het Restauratiefonds een hypotheek aanvraagt u geen financieel advies krijgt bij uw aanvraag.

Wij verstrekken hypotheken op basis van execution only, omdat monumenteigenaren vaak al de nodige kennis hebben over hypotheken. Immers een monumenteigenaar heeft meestal al een aankoopfinanciering geregeld. Bij het Restauratiefonds wordt vaak - als tweede financier - een restauratiefinanciering aangevraagd. U kunt overigens, naast de restauratiewerkzaamheden, ook de aankoop van een monument financieren bij het Restauratiefonds.

Wat u wel en wat u niet van ons kunt verwachten bij uw hypotheekaanvraag

 Wat doen wij wel bij uw aanvraag?

 • Wij geven informatie over de financiële en procesmatige aspecten van onderhoud en restauratie.
 • Wij geven inzicht in de verschillende hypotheekvormen die het Restauratiefonds biedt.
 • Wij informeren u over de financieringsvoorwaarden.
 • Wij beoordelen de kredietaanvraag op haalbaarheid, op basis van de waarde van het monument en inkomsten en lasten.
 • Als wij akkoord zijn met uw aanvraag, zorgen wij voor het verstrekken en het beheer van uw hypotheek.
   

Wat doen wij niet bij uw aanvraag?

 • Wij geven geen financieel advies over uw hypotheekaanvraag in relatie tot uw persoonlijke situatie en wensen.
 • Wij brengen uw (persoonlijke) situatie (waaronder uw hypotheekrenteaftrek) en risico’s niet in kaart, anders dan nodig voor het beoordelen van uw aanvraag. Wij bekijken bijvoorbeeld niet wat de gevolgen voor uw hypotheek zijn als u werkloos of arbeidsongeschikt wordt, als u gaat scheiden, als u kinderen krijgt of als u of uw partner overlijdt.
 • U heeft zelf een financiële oplossing gekozen en hiervoor het Restauratiefonds als aanbieder geselecteerd. Het Restauratiefonds maakt geen vergelijking van producten van andere aanbieders om een alternatief aanbod te vinden.

Uw verantwoordelijkheden bij het afsluiten van een hypotheek

Het afsluiten van een hypotheek heeft invloed op uw persoonlijke financiële situatie. Als u bij ons een hypotheek afsluit, dan bent u zelf verantwoordelijk voor:

 • Het hebben van voldoende kennis van hypotheken en het afsluitproces.
 • De keuze van de rentevast periode van uw hypotheek.
 • Inzicht in welke maandlasten bij uw budget passen. Nu, later en bij onvoorziene omstandigheden.
 • Inzicht in het financiële effect van belangrijke gebeurtenissen in uw leven, zoals overlijden, gezinsuitbreiding of werkeloosheid
 • Het hebben van voldoende kennis van fiscale aspecten, zoals hypotheekrenteaftrek.

Wanneer is het verstandig financieel advies in te winnen?

Of u financieel advies inwint bij een hypotheekadviseur is afhankelijk van hoeveel kennis u van hypotheken heeft. Als u als particulier eigenaar een hypotheek bij ons aanvraagt vragen wij u ook om een kennis- en ervaringstoets te doorlopen. Zo weet u of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Als u nog onvoldoende kennis heeft van hypotheken, dan raden wij u aan om financieel advies in te winnen.

Is het afsluiten van uw hypotheek aanleiding om uw persoonlijke financiële situatie onder de loep te nemen? Of raakt de financiering die u voor ogen heeft de grenzen van uw budget? Of koopt u een monument en gaat u dit restaureren? Het verdient dan ook de aanbeveling om een hypotheekadviseur in de arm te nemen. Die kan bijvoorbeeld met u meedenken over uw persoonlijke situatie en risico's, zoals: wat gebeurt er met mijn financiële situatie wanneer ik werkloos raak, mijn partner overlijdt of ik met pensioen ga? 

U kiest zelf de hypotheekadviseur bij wie u financieel advies wilt inwinnen.

Als u advies inwint bij een hypotheekadviseur, dan is het belangrijk dat u gegevens over de lening(en) van het Restauratiefonds kunt overhandigen. Lees onze tips over de informatie die u mee kunt nemen naar een hypotheekadviseur, zodat het advies goed aansluit op uw financiële situatie en uw aanvraag bij het Restauratiefonds.

Naar uw hypotheekadviseur

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

Overige kosten waar u aan moet denken bij het afsluiten van een hypotheek zijn bijvoorbeeld de kosten voor de notaris (voor het vestigen van de hypotheekakte), de taxatiekosten en de kosten voor het advies van een financieel adviseur.

Na het accepteren van de hypotheekofferte

Als u de hypotheekofferte heeft geaccepteerd doorloopt u een aantal stappen. Welke stappen dit zijn leest u bij 'Bestaande klant.'