Drentse Monumentenfonds-hypotheek voor karakteristieke panden

​Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie kunt u mogelijk een lening met lage rente aanvragen. U leest hier meer over de specifieke voorwaarden en kenmerken voor een lening uit het Drents Monumentenfonds.​​Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek. Afhankelijk van het soort monument kunnen restauratiekosten (inclusief verduurzaming) en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden.

Vragen over de regeling

De provincie ondersteunt u bij het indienen van een aanvraag bij het Drents Monumentenfonds. Voor technische vragen of vragen over de ’subsidiabele’ kosten kunt u contact opnemen met de provincie Drenthe, Lutske Holthuis (l.holthuis@drenthe.nl, 0592-365448). 
Met vragen over het behoud van uw pand kunt u terecht bij de Monumentenwacht Drenthe (www.monumentenwachtdrenthe.nl). Voor vragen over herbestemming kunt terecht bij het Kenniscentrum Herbestemming Noord (www.herbestemmingnoord.nl).

Beschikbaarheid Drents Monumentenfonds-hypotheek

Er is veel belangstelling voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek. Op dit moment zijn er daardoor beperkt middelen beschikbaar om een laagrentende lening uit het Drents Monumentenfonds te kunnen verstrekken. Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan eerst contact op met onze accountmanagers voor de actuele stand van zaken via telefoonnummer 088 – 253 90 20.

Behoud en versterken (restauratie)bouwkennis

De provincie hecht veel belang aan het behoud en versterken van (restauratie)bouwkennis. Aan de aanvraag wordt daarom de voorwaarde gekoppeld dat de voorgenomen werkzaamheden als (restauratie)scholingstraject worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van ongeschiktheid. Daarnaast stimuleert de provincie om de bouwwerkzaamheden met gecertificeerde bedrijven uit te voeren. Wie dit zijn, kunt u vinden in het kwaliteitsregister Kennis&Kunde (www.kennisenkunde.info).

Monument of beeldbepalend pand? Financier ook duurzaamheidsmaatregelen

Meer weten over duurzaamheid en energiebesparende maatregelen voor monumenten?
Lees meer over duurzaamheid

Financiering van de aankoop of aanvullende werkzaamheden

Bij het Restauratiefonds kunt u ook uw aanvullende financiering regelen tegen een marktconforme rente. 
Lees meer over de Monumenten-hypotheek: Annuitair

Vragen aan het Restauratiefonds

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanagers:

Telefoon 088 - 253 90 20 
E-mail financieringen@restauratiefonds.nl 

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar vast

Voorwaarden Drents Monumentenfonds

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek.
 • Afhankelijk van het soort monument kunnen restauratiekosten en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden.
 • Het minimale hypotheekbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag kan liggen tussen de 200.000 euro en 400.000 euro, afhankelijk van het soort monument. 
 • De voorgenomen werkzaamheden worden als (restauratie)scholingstraject wordt uitgevoerd, tenzij er sprake is van ongeschiktheid.
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale waarden herstelt, constructief herstelt of verduurzaamt; de zogenaamde subsidiabele kosten.
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Drents Monumentenfonds-hypotheek aanvragen
Financier ook de aankoop van het monument

Stappenplan

 1. 1

  Contact met Provincie Drenthe

  U neemt contact op met de provincie Drenthe, Lutske Holthuis (l.holthuis@drenthe.nl, 0592-365448). 

   

 2. 2

  Aanvraag indienen bij Restauratiefonds

  Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde stukken naar ons toe.

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Het gaat om de volgende documenten:

  • Een scan van uw paspoort
  • Verklaring subsidiabele kosten van de provincie als u deze al in uw bezit heeft.
  • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
  • Of, indien u ondernemer of zakelijke aanvrager bent: Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar.

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is. 

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. De hoofdsom van de lening wordt bepaald door de provincie Drenthe aan de hand van de subsidiabele herbestemmings- en/of instandhoudingskosten. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en kredietbeoordeling is positief, ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kan de restauratie van start gaan! 

Productkenmerken

 • Rente

  De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rentevaste periode is 10 jaar.  De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag.

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  5%

  =-2%

  Uw rente is door de minimum rente 1,5%

 • Looptijd

  De looptijd is maximaal 30 jaar.

  De looptijd kan korter zijn als:

  • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is. Omdat het maandbedrag minimaal 100 euro per maand is, is de looptijd dan korter.
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
 • Minimale maandbedrag

  Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is 100 euro.

  De Drents Monumentenfonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening.

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Niet overdraagbaar

  De lening is niet overdraagbaar.

 • Hoogte van de lening

  De hoofdsom van de lening wordt bepaald door de provincie Drenthe aan de hand van de subsidiabele herbestemmings- en/of instandhoudingskosten. Het minimale hypotheekbedrag is 25.000 euro. Het maximale bedrag is 200.000 euro.

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Drents Monumentenfonds-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Drents Monumentenfonds-hypotheek. De Drents Monumentenfonds-hypotheekheeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Drents Monumentenfonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terug betalen

De Drents Monumentenfonds-lening moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Drents Monumentenfonds-hypotheekte betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Drents Monumentenfonds-hypotheekaf te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact