Wat is een Duurzame Monumentenplus-Lening?

Een Duurzame Monumentenplus-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaren voor energiebesparende maatregelen in of aan een  rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd volgens www.monumentenregister.nl. Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte. 

De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. U vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Hiervoor dient u een Energiescan Monumenten  te laten uitvoeren door een DuMo-adviseur, voorzien van een energieprestatieadvies. De betrokken aannemer en/of installateur kruist de energiebesparende maatregelen vervolgens aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. De verklaring bepaalt de grondslag (maximale hoogte) van de lening. De kosten van de scan zijn onderdeel van de grondslag en kunnen dus laagrentend worden meegefinancierd. Lees verder bij aandachtspunten voor extra informatie.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

Bekijk de Maatregelenlijst  

Verklaring voor betrokken aannemer/installateur

Verklaring Energiebesparing rijksmonument 

 • U leent tegen een lage rente: 3% onder de marktrente (met een minimum van 1,5% en als eigenaar-bewoner zelfs met minimum van 1,0%)
 • U lost op annuïtaire wijze af, aan het einde van de looptijd houdt u geen restschuld over
 • De Duurzame Monumentenplus-Lening is na maximaal 30 jaar volledig afgelost

Energiescan Monumenten

Verduurzaming van monumenten is mogelijk, mits het zorgvuldig wordt uitgevoerd. Met een Energiescan Monumenten kan de eigenaar een goede afweging maken tussen de te nemen maatregelen en het behoud van de cultuurhistorische waarden. Een scan is verplicht en kan onder meer worden aangevraagd bij één van de gespecialiseerde DuMo-adviseurs  waarmee het Restauratiefonds samenwerkt.  De kosten van een energiescan kunnen meegefinancierd worden. De uit te voeren maatregelen moeten aansluiten op de uitkomsten van de scan.

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar vast (zakelijk/particulier verhuur)
 • 1,0%
  10 jaar vast (eigenaar-bewoner)
 • 1,5%
  20 jaar vast (eigenaar-bewoner)
Duurzame Monumentenplus-Lening online aanvragen

Financier ook de restauratie en herbestemming

Voorwaarden Duurzame Monumentenplus-Lening

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd (www.monumentenregister.nl).
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Er is een Energiescan Monumenten uitgevoerd door een DuMo-adviseur en deze is voorzien van een energieprestatieadvies.
 • De Verklaring Energiebesparing Rijksmonument is door de betrokken aannemer/installateur ondertekend. Hierin wordt ook verklaard dat de uit te voeren energiebesparende maatregelen aansluiten op de uitkomsten van de energiescan.
 • Hoogte van de lening: minimaal € 100.000 en maximaal € 1.000.000. Er zijn daarnaast maximale bedragen ingesteld voor het financieren van zonnepanelen en van asbestsanering, zie de maatregelenlijst .
 • U heeft een omgevingsvergunning of een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De kredietbeoordeling is positief.

Download het Voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder op een aantal aandachtspunten.

Ga naar het aanvraagformulier

Stappenplan

 1. 1

  1. Voor dat u begint

  Zorg voor een goede voorbereiding, denkt u daarbij aan de volgende zaken:

  • Het soort monument en de doelgroep bepalen wat uw financiële mogelijkheden zijn. Deze lening kan worden aangevraagd door eigenaren van een rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd (www.monumentenregister.nl). 
  • Voor restauratie en energiebesparing van een monument is vaak een omgevingsvergunning nodig. Neem zo vroeg mogelijk contact op met uw gemeente. 
  • Het toepassen van energiebesparende maatregelen in of aan een monument vraagt om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. 
  • Schakel daarnaast een DuMo-adviseur in voor het laten uitvoeren van een Energiescan Monumenten, voorzien van een energieprestatieadvies. 
 2. 2

  2. Eventueel: Doen van een reservering

  Beschikt u over alle benodigde stukken? Dan kunt u direct een aanvraag indienen. U heeft ook de mogelijkheid om het door u benodigde leningbedrag te reserveren voor een periode van maximaal negen maanden. Hiervoor dient u een beperkte aanvraag in. Gedurende de reserveringsperiode heeft u de mogelijkheid om uw aanvraag compleet te maken en in te dienen.

  Lees meer over de reserveringsmogelijkheid 

 3. 3

  3. Online aanvraagformulier invullen

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument

  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw (persoonlijke) gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.   

 4. 4

  4. Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. Denkt u bijvoorbeeld aan de volgende documenten:

  • Een Energiescan Monumenten, uitgevoerd door een DuMo-adviseur.
  • Een ondertekende Verklaring Energiebesparing Rijksmonument als u deze al in uw bezit heeft.
  • Offerte(s) van de energiebesparende maatregelen (gespecificeerd, inclusief BTW) van de betrokken aannemer of installateur. 
  • Gaat u de financiering aan vanuit uw onderneming, dan wordt u gevraagd de verrekenbaarheid van de BTW aan te tonen. Tevens dient u dit aan te geven op de verklaring.
  • Een scan in kleur van uw paspoort of Europese Identiteitskaart
  • Een werkgeversverklaring (indien u in loondienst bent). Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is. 

 5. 5

  5. Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als uw aanvraag aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling positief is, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds die drie weken geldig is. Nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd tekent u bij de notaris de hypotheekakte cq. wordt de notariële akte van geldlening ondertekend. Daarna openen wij de bouwrekening en kunnen de werkzaamheden van start gaan! 

Productkenmerken

 • Rente

  De rente van de Duurzame Monumentenplus-Lening ligt 3% onder de marktrente, met op dit moment een minimum vanaf 1,0%. Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar. 
  Als u het monument op een andere wijze in gebruik heeft, dan is de rentevaste periode 10 jaar  en het minimum rentepercentage 1,5%. Na afloop van de rentevaste periode ontvangt u een nieuw aanbod voor de volgende rentevaste periode.

  De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.
  Hieronder geven wij u een rekenvoorbeeld over de rente van een laagrentende lening. Dit voorbeeld is fictief en ook het product in dit voorbeeld kan voor een ieder verschillen.

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    6%-

  3%

  =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  3%

  =0%

  Uw rente is door de minimum rente 1,0% of 1,5%, afhankelijk van uw situatie.

 • Hoogte lening

  De hoogte van de Duurzame Monumentenplus-Lening is 100% van de vastgestelde kosten, zoals verklaard door de betrokken aannemer of installateur, en de kosten van de Energiescan, maar niet hoger dan de maximale hoogte van de lening.  

  Het minimum bedrag is € 100.000 en het maximum bedrag is € 1.000.000. Er zijn daarnaast maximale bedragen ingesteld voor het financieren van zonnepanelen en van asbestsanering. In de maatregelenlijst  staat wat de maatregelen inhouden.

 • Aflossing

  De Duurzame Monumentenplus-Lening wordt op annuïtaire wijze afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor.
  Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

   

 • Looptijd

  De Duurzame Monumentenplus-Lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar. Korter is mogelijk afhankelijk van de technische levensduur. 

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. 

 • Uitbetaling van de kosten

  U krijgt de kosten uitbetaald, nadat u deze heeft gedeclareerd. Declareren kan online in de persoonlijke omgeving.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijk zaken, voordat u de Duurzame Monumentenplus-Lening aanvraagt.


Voorlopige goedkeuring

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Duurzame Monumentenplus-Lening. De Duurzame Monumentenplus-Lening heeft dan een voorlopig karakter. Na beëindiging van de Bouwrekening  stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Duurzame Monumentenplus-Lening definitief vast. Het Restauratiefonds is bij geconstateerde bijzonderheden gerechtigd om hiervoor een volledige controle uit te voeren, bijvoorbeeld als er declaraties zijn ingediend met een afwijkend bestedingsdoel.

Het uiteindelijke leningsbedrag kan door de definitieve vaststelling lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Duurzame Monumentenplus-Lening is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, maar omdat het rentedeel kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

De rentevaste periode 

Als u het rijksmonument gebruikt voor eigen bewoning, dan is het minimum rentepercentage 1,0% bij een rentevaste periode van 10 jaar en 1,5% bij een rentevaste periode van 20 jaar.  Als u het monument op een andere wijze in gebruik heeft, dan is rentevaste periode 10 jaar  en het minimum rentepercentage 1,5%. Hierna verstrijkt de rentevaste periode en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 of 20 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Maar wat u wel weet is dat de rente altijd 3% lager is dan de marktrente. Let op: Na afloop van de rentevaste periode zal de op dat moment geldende minimum debetrente voor nieuw te verstrekken Duurzame Monumentenplus-Leningen (of soortgelijke nieuw te verstrekken leningen) van toepassing zijn.

De lening moet u terug betalen

De Duurzame Monumentenplus-Lening moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als de inkomsten dalen

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Duurzame Monumentenplus-Lening te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Duurzame Monumentenplus-Lening af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

 

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact