Gelderse Monumentenfonds-hypotheek

Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Wat is een Gelderse Monumentenfonds-hypotheek?

De Gelderse Monumentenfonds-hypotheek is een annuïteitenlening met een lage rente. De hoogte van de hypotheek is afhankelijk van de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten van de restauratie, herbestemming of energiebesparende voorzieningen. U vraagt de hypotheek aan nadat de subsidiabele kosten zijn vastgesteld door uw gemeente en voordat u begint met de werkzaamheden.

Beschikbaarheid Gelderse Monumentenfonds-hypotheek

Er is veel belangstelling voor de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek. Op dit moment zijn er daardoor beperkt middelen beschikbaar om een laagrentende lening uit het Gelders Monumentenfonds te kunnen verstrekken. Wilt u een aanvraag indienen? Neem dan eerst contact op met onze accountmanager Harry Kers voor de actuele stand van zaken via telefoonnummer 06 51 40 37 32.

Vragen aan het Restauratiefonds

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanagers.

Telefoon 088 – 253 90 20.
E-mail financieringen@restauratiefonds.nl 

 

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar vast

Voorwaarden Gelderse Monumentenfonds-hypotheek

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar, of Vereniging van Eigenaren (VvE) van een rijksmonument of een door de gemeente beschermd monument
 • Uw monument staat in de provincie Gelderland
 • Uw monument is geen overheidseigendom
 • U gaat werkzaamheden uitvoeren waarmee u de monumentale waarden herstelt, het pand constructief herstelt, kosten maakt voor herbestemming of voorziening treft voor energiebesparing
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
 • U kunt de benodigde omgevingsvergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • Er is voldoende budget in het Gelders Monumentenfonds om u een Gelderse Monumentenfonds-hypotheek toe te kennen.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Stappenplan

 1. 1

  Eerst langs uw gemeente

  U vraagt de hypotheek aan nadat de subsidiabele kosten zijn vastgesteld door uw gemeente en voordat u begint met de werkzaamheden.

  Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan uw monument, heeft u (bijna) altijd een vergunning nodig: de omgevingsvergunning. Op basis van uw plan vraagt u de omgevingsvergunning aan bij uw gemeente.

  De gemeente bepaalt bovendien welk deel van de geplande kosten de subsidiabel zijn. Hierbij gaat het om kosten voor constructief herstel, het behoud van de monumentale waarde, herbestemming of energiebesparende voorzieningen. Dit bepaalt de hoogte van de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek. De gemeente geeft dit aan op een speciaal formulier, dat u hieronder kunt downloaden.

  Download het formulier Verklaring Gemeente Gelders Monumentenfonds

  Specifieke informatie voor VvE's

  Doet u de aanvraag van de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek  als VvE?  Gebruik dan de handige Checklist voor VvE’s

   

 2. 2

  Aanvraag indienen bij Restauratiefonds

  Nadat u de verklaring van uw gemeente heeft ontvangen kunt u de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek aanvragen bij het Restauratiefonds. Vul het aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde stukken naar ons toe.

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

  Aanvraagformulier Restauratiefonds

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Het gaat om de volgende documenten:

  • Een scan van uw paspoort
  • Verklaring subsidiabele kosten van uw gemeente als u deze al in uw bezit heeft.
  • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
  • Of, indien u ondernemer bent: Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar.

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is. 

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. De accountmanager van uw regio neemt uw aanvraag in behandeling. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet, u een omgevingsvergunning heeft, de kredietbeoordeling positief is en er geld in het fonds beschikbaar is, dan ontvangt u een offerte met daarbij de financieringsvoorwaarden van het Restauratiefonds. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kan de restauratie van start gaan! 

Productkenmerken

 • Hoogte van de lening

  De hoogte van de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek wordt bepaald door de hoogte van de vastgestelde subsidiabele kosten van de restauratie, herbestemming of energiebesparende voorzieningen. Deze kosten worden vastgesteld door uw gemeente. Het minimale hypotheekbedrag is 25.000 euro en het maximale bedrag is 1.000.000 euro per aanvrager.

  Voor een VvE geldt maximaal € 25.000 per appartementsrecht en een maximaal totaal financieringsbedrag van € 300.000 per VvE.

 • Subsidiabele kosten

  • Subsidiabele kosten met betrekking tot restauratie en herbestemming zijn kosten die betrekking hebben op constructief herstel of herstel van de monumentale waarden van het monument.
  • Subsidiabele kosten met betrekking tot energiebesparing zijn  kosten voor het laten maken van een energiescan en voor het treffen van energiebesparende voorzieningen in betreffende monumenten. Het gaat om het treffen van isolerende voorzieningen voor wanden, kappen, vloeren en vensters en voor voorzieningen zoals het plaatsen van installaties die bijdragen aan verbetering van de duurzame energiehuishouding.
 • Meerdere financieringen of subsidie

  Een samenloop met provinciale of  andere subsidie, Cultuurfonds-hypotheek, Restauratiefonds-hypotheek of Restauratiefondsplus-hypotheek is mogelijk als de subsidiabele kosten hoger zijn dan de genoemde maxima, mits voor dezelfde werkzaamheden niet beide wordt aangevraagd of toegekend. In deze situatie wordt eerst de Gelderse Monumentenfonds-hypotheek toegekend. Als er sprake is van deze situatie, kan het Restauratiefonds wel verschillende offertes uitbrengen.

 • Rente

  De rente ligt 5% onder de marktrente ligt met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar.

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  5%

  =-2%

  Uw rente is door de minimum rente 1,5%

 • Looptijd

  De looptijd is maximaal 20 jaar. In overleg kan de looptijd korter zijn.

 • Minimale maandbedrag

  Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is 100 euro

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Niet overdraagbaar

  De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar

Aandachtspunten

​Toenemende netto maandlasten

Gebruikt u de Gelderse Monumenten-hypotheek voor werkzaamheden ten behoeve van de eigen woning (Box 1 Inkomsten Belasting), dan is de hypotheekrente in een aantal gevallen fiscaal aftrekbaar. De bruto maandlasten blijven bij deze hypotheek tijdens de rentevaste periode gelijk. Omdat de rentecomponent kleiner wordt gedurende de looptijd en dus ook de hypotheekrenteaftrek, nemen hierdoor de netto maandlasten toe.

Grondslag lening

 • De grondslag van de lening is exclusief de btw die u terug kunt vragen.
 • De grondslag van de lening is exclusief eventuele verzekeringsuitkeringen van geleden schade.

Verplichte verzekering

U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de werkzaamheden ontstaan. Hiervoor bestaat de opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Lening moet u terug betalen

De Gelderse Monumenten-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Gelderse Monumenten-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Gelderse Monumenten-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact