Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument in Hilversum? Dan kunt u de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. 

U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele restauratiekosten aanvragen. De gemeente stelt deze kosten vooraf vast. Onder subsidiabele kosten verstaat de gemeente Hilversum kosten die gemaakt worden voor het in stand houden van een monument.

Het gaat om kosten waarmee de monumentale waarden worden hersteld, of het pand constructief wordt hersteld en die het normale onderhoud te boven gaan; de zogenaamde restauratiewerkzaamheden. Dat kan ook het interieur betreffen. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 150.000 euro.

Er is veel belangstelling voor de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek. Op dit moment zijn beperkt middelen beschikbaar om laagrentende leningen te kunnen verstrekken. Wilt u zekerheid voordat u een aanvraag doet? Neem dan contact met ons op via 088 – 253 90 20. 

Vragen 

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:
De heer Bernard Brons
Telefoon  088 - 253 90 20
Mobiel 06 10 70 39 98
E-mail  


Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele restauratiekosten kunt u terecht bij de gemeente Hilversum:

Annette Koenders
Sr. Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed
Telefoon 035-6292629
E-mail  

Friederike Hensch
Sr. Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed
Telefoon 035-6292631
E-mail 

Rentetarief

 • 1,5%
  Vast voor de gehele looptijd van de lening

Voorwaarden

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar (natuurlijk persoon, stichting of andere privaatrechtelijk rechtspersoon;  kerkgenootschappen of een Vereniging van Eigenaren) van een gemeentelijk monument in Hilversum.
 • U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen (kosten die gemaakt worden voor de het in stand houden van een monument). De gemeente stelt deze kosten vooraf vast. 
 • Het gaat om kosten waarmee de monumentale waarden worden hersteld, of het pand constructief wordt hersteld en die het normale onderhoud te boven gaan; de zogenaamde restauratiewerkzaamheden. Dat kan ook het interieur betreffen.
 • Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 150.000 euro. 
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Stappenplan

 1. 1

  Contact met de gemeente

  U legt uw restauratieplan voor aan de gemeente Hilversum. 

  Download het aanvraagformulier van de gemeente Hilversum

  Annette Koenders
  Sr. Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed
  Telefoon 035-6292629
  E-mail  

  Friederike Hensch
  Sr. Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed
  Telefoon 035-6292631
  E-mail  

  De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor een Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek, die u bij het Restauratiefonds kunt aanvragen.

 2. 2

  Aanvraag indienen bij het Restauratiefonds

  Vul vervolgens ons online aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde stukken naar ons toe.
  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  1.    Uw monument
  2.    Uw financieringsbehoefte
  3.    Uw persoonlijke gegevens, zoals BSN, IBAN en eventueel KVK-nummer
   

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  
  Aanvraagformulier Restauratiefonds

   

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Het gaat om de volgende documenten:
  1.    Een scan van uw paspoort
  2.    Verklaring subsidiabele kosten van de gemeente als u deze al in uw bezit heeft.
  3.    Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
  4.    Of, als u ondernemer of zakelijke aanvrager bent: Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is.

   

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling is positief, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kan de restauratie van start gaan! 

Productkenmerken

 • Hoogte van de lening

  U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen. De gemeente stelt deze kosten vooraf vast. Onder subsidiabele kosten verstaat de gemeente Hilversum kosten die gemaakt worden voor de het in stand houden van een monument.

  Het gaat om kosten waarmee de monumentale waarden worden hersteld, of het pand constructief wordt hersteld en die het normale onderhoud te boven gaan; de zogenaamde restauratiewerkzaamheden. Dat kan ook het interieur betreffen. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 150.000 euro. 

 • Rente

  De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 30 jaar. 

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  5%

  =-2%

  Uw rente is door de minimum rente 1,5%

 • Looptijd

  De looptijd is maximaal 30 jaar en wordt afgestemd op de aard van de werkzaamheden met een veelvoud van 5 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

  • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is. 
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
 • Maandbedrag

  Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is 100 euro.

  De Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

   

 • Behandelingskosten

  Voor de behandeling van uw hypotheekaanvraag brengen wij behandelingskosten in rekening. Voor monumenteigenaren die onder particuliere voorwaarden hun woonhuis of een verhuurd pand financieren, zijn de behandelingskosten € 1.250 per offerte. Bij leningen van € 80.000,- of lager bedragen de behandelingskosten 1,5% per offerte.

  In alle overige gevallen bedragen de behandelingskosten een percentage van de hoofdsom.

  Naast de behandelingskosten brengen wij voor particuliere eigenaren extra kosten in rekening voor de volgende aanvullende werkzaamheden:

  Borgstelling
   

  Een borg is een persoon (een derde) die extra zekerheid verstrekt aan het Restauratiefonds.  Hiervoor stellen wij een overeenkomst op en spreken wij de borgsteller persoonlijk voor het verstrekken van de offerte. Ook beoordelen wij de financiële situatie van de ‘borg’.
   

  € 250,-

  Het mee verbinden van een extra pand

   

  Soms is het te restaureren pand onvoldoende waard (na restauratie) om de hypotheek te kunnen verstrekken. Door een extra zekerheid te verstrekken met een hypotheek op een ander pand (met voldoende overwaarde), kan er als nog voldoende zekerheid worden verstrekt aan het Restauratiefonds. 

   

  € 250,-

  Jaarcijfers

   

  Als wij voor het beoordelen van uw financieringsaanvraag van een of meerdere bedrijven jaarcijfers moeten analyseren vragen wij voor de inspanningen een (extra) vergoeding

   

   

  € 250,-

  Verhuur

  Bij het financieren  van een verhuurd / te verhuren pand vragen wij voor de inspanningen een vergoeding. Dit heeft te maken met het analyseren van de huurinkomsten en de bestendigheid hiervan.

   

  € 250,-

 • Niet overdraagbaar

  De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek. De Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Hilversumse Restauratiefonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

De rentevaste periode is 30 jaar en daarmee gelijk aan de maximale looptijd van de lening.

Lening moet u terug betalen

De Hilversumse  Restauratiefonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Hilversumse  Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Hilversumse  Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

 

Hulp nodig? De Restauratiewijzer helpt u met uw aanvraag

 • Gratis hulp bij de financiën en procedures
 • Wij beoordelen de financiële haalbaarheid
 • Quick Scan door een bouwkundig expert