MonumentenFonds 1818-hypotheek (Haaglanden)

Vanuit het MonumentenFonds 1818 worden laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen.​​ U leest hier wanneer u in aanmerking kunt komen voor zo'n lening.​

Herbestemming van monumenten in regio Haaglanden

De maatschappij verandert, gebouwen verliezen hun functie. Industriële complexen, kerken en historische panden komen leeg te staan. Het MonumentenFonds 1818, een samenwerking tussen Fonds 1818, Nationaal Restauratiefonds en Prins Bernhard Cultuurfonds, is bestemd voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en voor de eigenaren van monumentale kerken. Het fonds richt zich primair op de gemeenten Delft, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Midden-Delfland, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer, Zoeterwoude.

Financieringsmogelijkheden

Via het MonumentenFonds 1818 kunnen eigenaren van monumentale kerken en gemeentelijke monumenten een laagrentende lening van maximaal 400.000 euro afsluiten bij het MonumentenFonds 1818. Het financiële beheer hiervan wordt door het Restauratiefonds gevoerd, waarbij wordt aangesloten bij de procedures die het Restauratiefonds hanteert. Er wordt een minimum leenbedrag van 10.000 euro gehanteerd en een maximaal leenbedrag van 400.000 euro.

Vragen 

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

De heer Bernard Brons
Telefoon 088 - 253 90 20 of
Mobiel 06 10 70 39 98
E-mail b.brons@restauratiefonds.nl

Voor aanvullende vragen over het aanvragen:
Prins Bernhard Cultuurfonds
Telefoon 020 520 61 30
E-mail: leningen@cultuurfonds.nl 

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar vast

Voorwaarden MonumentenFonds 1818

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • Het monument staat in de regio Haaglanden.
 • Het gebouw is een gemeentelijk monument. Bij kerkgebouwen mag het ook om rijksmonumenten gaan.
 • Het monument krijgt een nieuwe- of nevenbestemming.
 • Het monument is, ten minste een deel van de tijd, openbaar toegankelijk.
 • Aan de neven- of herbestemming ligt een plan ten grondslag. In dit plan is aandacht voor de duurzame aspecten van de restauratie.
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Doe eerst uw aanvraag via het Prins Bernhard Cultuurfonds

Stappenplan

 1. 1

  Aanvraag bij Prins Bernhard Cultuurfonds

  Nadat u telefonisch contact hebt gehad met het Restauratiefonds over de financiële haalbaarheid, doet u de aanvraag via het formulier op de website bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

  Na indiening wordt de aanvraag in behandeling genomen door de specialisten van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Op het moment dat de aanvraag inhoudelijk is goedgekeurd, wordt deze voorgedragen voor een lening ter hoogt van een vastgesteld bedrag. Dit wordt u kenbaar gemaakt, waarop u wordt gevraagd een leningformulier van het Restauratiefonds in te vullen.

 2. 2

  Aanvraag indienen bij het Nationaal Restauratiefonds

  Vul vervolgens ons online aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde stukken naar ons toe. Hiermee gaat u de daadwerkelijke leningprocedure in. 

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

  Aanvraagformulier Restauratiefonds

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Het gaat om de volgende documenten:

  • Een scan van uw paspoort
  • Verklaring subsidiabele kosten van het Prins Bernard Cultuurfonds als u deze al in uw bezit heeft.
  • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
  • Of, indien u ondernemer of zakelijke aanvrager bent: Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is.

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling is positief, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kan de restauratie van start gaan! 

Productkenmerken

 • Hoogte van de lening

  Via het MonumentenFonds 1818 kunnen eigenaren van monumentale kerken en gemeentelijke monumenten een laagrentende lening van maximaal 400.000 euro afsluiten bij het MonumentenFonds 1818. Het financiële beheer hiervan wordt door het Restauratiefonds gevoerd, waarbij wordt aangesloten bij de procedures die het Restauratiefonds hanteert. Er wordt een minimum leenbedrag van 10.000 euro gehanteerd en een maximaal leenbedrag van 400.000 euro.

 • Rente

  De rente ligt 4,5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar. 

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  5%

  =-2%

  Uw rente is door de minimum rente 1,5%

 • Looptijd

  De looptijd is maximaal 30 jaar.

  De looptijd kan korter zijn als:

  • U kiest zelf voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is. 
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Overdraagbaar

  De lening is onder voorwaarden overdraagbaar.
   

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen.

 • Aflossing

  De Monumentenfonds 1818-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Aandachtspunten

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Monumentenfonds1818-hypotheek. De Monumentenfonds1818-hypotheek-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Monumentenfonds1818-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terug betalen

De Monumentenfonds1818-hypotheek-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Monumentenfonds1818-hypotheek-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Monumentenfonds1818-hypotheek-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact