Een monument aankopen

U heeft een bijzonder pand op het oog; een monument met een unieke uitstraling. U weet echter niet wat er bij de aankoop van een monument allemaal komt kijken. Hoe zit het met het onderhoud, de kosten en de financiering? Welke onderhoudskosten zijn fiscaal aftrekbaar? En zijn er ook mogelijkheden wanneer er energiebesparende maatregelen worden getroffen?

Het Restauratiefonds helpt u graag verder met deze vragen. Speciaal voor eigenaren van monumenten met een restauratiebehoefte bestaan er gunstige financiële regelingen, die kunnen helpen bij het restaureren en onderhouden van uw (toekomstige) pand. Wij zetten de mogelijkheden voor u op een rij.

Wat kan het Restauratiefonds voor u doen?

wat_doet_het_restauratiefonds_voor_monumenteigenaren

 • Mogelijkheden voor rijksmonumenten en provinciale- gemeentelijke monumenten
 • Geld lenen voor uw restauratie tegen een lage rente
 • Ook de aankoop of aanvullende verbouwingskosten kunt u onder voorwaarden bij ons laten financieren
 • Deskundige hulp met de Restauratiewijzer
 • Financieringsmogelijkheden voor energiebesparende maatregelen 

Aankoopfinanciering alleen mogelijk in combinatie met restauratie

Primaire doelstelling van het Restauratiefonds is de instandhouding van monumenten. Om die reden kunt u uw onderhoud, restauratie en verduurzamingsmaatregelen laagrentend bij ons financieren. Wanneer u naast deze werkzaamheden ook andere investeringen in uw pand of de aankoop (tegen  marktconform tarief) bij ons wilt financieren dan kan dat onder een aantal voorwaarden.

Belangrijke voorwaarden zijn dat u een monument restaureert of (groot) onderhoud aan uw monument uitvoert. Van uw totale hypotheek dient u minimaal 20% te besteden aan onderhoud of restauratie van uw monument.

 

Type monument

Rijksmonument

Voor restauratie-, onderhoud of herstelwerkzaamheden aan uw rijksmonument kunt u geld lenen tegen een lage rente. Onze Restauratiefonds-hypotheek heeft een rente die ónder de marktrente ligt. 

Mogelijk zijn de kosten van onderhoud aan uw pand fiscaal aftrekbaar. Eigenaren van rijksmonumentale panden kunnen de restauratie- of onderhoudskosten opvoeren als aftrekpost bij de belastingaangifte. In de regel mogen 80% van deze kosten in mindering gebracht worden op het inkomen.

Gemeentelijk- of provinciaal monument

Eigenaren van gemeentelijke en provinciale monumenten kunnen voor restauratie- of herstelwerkzaamheden ook een financiering aanvragen bij het Restauratiefonds. Veel provincies en gemeenten bieden financiele regelingen aan die via het Restauratiefonds aan te vragen zijn. 

Wat past bij mij?

Door een aantal vragen te beantwoorden kunt u zien welke financieringsmogelijkheden het beste bij uw situatie passen.

 • Wat is de postcode en huisnummer van uw monument?
 • Wat betekent particulier?

  Particulier of zakelijk

  Particulier: het monument is uw eigen woning.
  Zakelijk: u vraagt financiering aan als rechtspersoon, dat kan bijvoorbeeld een bedrijf of een stichting zijn.

 • Wat betekent restauratie

  Restauratie

  U onderhoudt uw monument, om de monumentale waarden van het pand te behouden.

 • Wat betekent herbestemmen

  Herbestemmen

  U geeft een nieuwe functie aan uw pand (bv. horeca- of zorgfunctie).

 • Wat betekent verduurzamen

  Verduurzamen

  U past energiebesparende maatregelen toe aan uw pand.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?