Vrijdagmiddag 8 juni overhandigde gedeputeerde Josan Meijers van Cultuur en Erfgoed een symbolische cheque van 7,5 miljoen euro aan de directeur van het Nationaal Restauratiefonds, Kees-Jan Dosker. Dit gebeurde in de Heilig Hart Kerk in Arnhem-Noord. Dat houdt een ruime verdubbeling in van de omvang van het Gelders Monumentenfonds (GMF). Het GMF is een samenwerkingsverband tussen de provincie en het Restauratiefonds met het doel Gelderse eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten te helpen bij de restauratie en eventuele herbestemming en verduurzaming van hun panden.

Levend houden Gelders erfgoed

Met het bedrag van 7,5 miljoen verdubbelt de omvang van het GMF, waar de provincie in 2014 al 6 miljoen euro in gestort heeft. Sindsdien hebben ruim 40 monumenteneigenaren gebruik gemaakt van een laagrentende lening uit het fonds.  Gedeputeerde Josan Meijers van Cultuur en Erfgoed licht toe: “De provincie hecht veel waarde aan het levend houden van het Gelders erfgoed. Daarbij is goede ondersteuning van monumenteigenaren met kennis en geld onmisbaar. Ik ben erg trots dat we samen met net Nationaal Restauratiefonds een succesvolle formule hebben gevonden om die steun te verlenen.”

Nieuwe functie Heilig Hart Kerk

Op 8 juni kwamen de provincie en het Nationaal Restauratiefonds bijeen om dit te vieren bij een aansprekend restauratie- en herbestemmingsproject, de herbestemming van de Heilig Hart kerk in Arnhem-Noord. Eelco Schwirtz, initiatiefnemer van de herbestemming maakte gebruik van het Gelders Monumentenfonds. Mede dankzij het fonds krijgt de kerk een nieuwe functie, wat onder meer bijdraagt aan de revitalisering van de wijk. De verwachting is dat aankomend najaar het gezondheidscentrum in de kerk opent, waarin diverse zorgaanbieders zich vestigen.

Revolverend fonds

Het Gelders Monumentenfonds is een revolverend fonds dat beheerd wordt door het Restauratiefonds. Door de aflossingen op lopende hypotheken (revolverende werking) kunnen telkens nieuwe eigenaren geholpen worden met een lening uit het fonds. Deze duurzame manier van financieren draagt bij aan de erfgoed doelstellingen van de provincie en voegt daarmee extra waarde toe aan het Gelders erfgoed.

Gelderse Monumentenfonds-Hypotheek

  • Gelders Monumentenfonds

    • Restaureren
    • Verduurzamen
    • Herbestemmen

    Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen?