Aanmeldperiode Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemmingsprojecten geopend

Publicatiedatum

Het is weer mogelijk om een herbestemmingsproject voor de Pieter van Vollenhovenprijs aan te dragen. De Pieter van Vollenhovenprijs is een jaarlijks terugkerende prijs voor een particulier of organisatie die de uitdaging is aangegaan om een monument te behouden door het een nieuwe bestemming te geven.

Uitreiking Pieter van Vollenhovenprijs 2023

Herbestemmingsproject aanmelden

Heeft u onlangs een monument een nieuwe bestemming gegeven of kent u een herbestemming die in aanmerking komt voor de Pieter van Vollenhovenprijs? Meld het herbestemmingsproject dan vóór 1 mei 2024 aan.

Aanmeldcriteria

Alleen projecten die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, maken kans op de Pieter van Vollenhovenprijs.

  • De herbestemming is volledig uitgevoerd.
  • De herbestemming is maximaal drie jaar geleden afgerond.
  • Het project bevindt zich binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

De prijs

De prijs is in 2013 aangeboden aan prof. mr. Pieter van Vollenhoven bij zijn afscheid na zijn 27 jaar voorzitterschap van het Nationaal Restauratiefonds. In zijn jaren als voorzitter heeft de heer Van Vollenhoven zich sterk gemaakt voor initiatiefnemers die hun nek uit steken om een monument te kunnen behouden. Om dit gedachtengoed levend te houden is de prijs ingesteld, ter stimulering voor initiatiefnemers die een monument een nieuw leven willen geven. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 10.000,- dat volledig ten goede dient te komen aan het pand of aan een communicatiemiddel dat het verhaal achter de herbestemming laat zien. Wanneer de jury meerdere prijswinnaars aanwijst, wordt het bedrag evenredig onder de winnaars verdeeld.

Direct aanmelden Meer over de prijs en aanmeldcriteria
Uitreiking Pieter van Vollenhovenprijs