Nieuws & evenementen

 1. groepsfoto restauratiefonds

  Vacature Directiesecretaresse

  13 maart 2018

  Wij gaan voor ‘springlevende monumenten’, waarin wordt gewoond en gewerkt en die worden beleefd en gewaardeerd. Wij hebben een vacature voor een Directiesecretaresse.

 2. Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed

  8 maart 2018

  Minister Van Engelshoven (cultuur) maakt 17 miljoen euro vrij voor het onderhoud van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied binnen de provincie Groningen: 4 miljoen euro voor 2018 en nog eens 13 miljoen euro voor de komende jaren. Ook de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen dragen elk 1,35 miljoen euro bij. Dat hebben minister Ingrid van Engelshoven, gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bekend gemaakt tijdens een bezoek aan Appingedam.

 3. Investeren via het Restauratiefonds heeft impact op monument en omgeving

  21 februari 2018

  Het ministerie van OCW heeft vanaf 2012 middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van Restauratiefondsplus-hypotheken, de lening voor grootschalige restauratie en herbestemming. De nut en noodzaak is in de afgelopen 4 jaar geëvalueerd door Ecorys.

 4. Dordrecht

  Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht nu ook voor duurzaamheidsplannen

  15 februari 2018

  Wethouder Piet Sleeking van gemeente Dordrecht en directeur van het Nationaal Restauratiefonds Kees-Jan Dosker ondertekenden op 14 februari een vernieuwde overeenkomst voor het Gemeentelijk Restauratiefonds in Dordrecht. Uit dit fonds kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden vanaf nu ook duurzaamheidsmaatregelen tegen een lage rente financieren.

 5. erfgoed telt

  Evaluatie financiële stelsel monumentenzorg (Erfgoed Telt!) beschikbaar

  14 februari 2018

  Afgelopen jaar hebben het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, samen met de sector, het erfgoedbeleid herijkt. Doel van dit project ‘Erfgoed Telt!’ is een breed gedragen beleid dat de monumenten en historisch waardevolle gebieden sterk maakt voor de toekomst en dat gesteund wordt door een optimaal stelsel van financiering.

Pagina's