Nieuws & evenementen

 1. Betekenis Klimaatakkoord voor monumenteigenaren

  12 juli 2018

  Op 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Het akkoord omvat concrete afspraken over het verminderen van de CO₂ uitstoot. Hans Jacobs, strateeg van de monumentenfinancier Nationaal Restauratiefonds geeft een toelichting op het akkoord.

 2. open monumentendag

  Bestel posters voor Open Monumentendag

  10 juli 2018

  Op 8 en ‪9 september 2018‬ is het weer Open Monumentendag. Duizenden trotse eigenaren zetten dan de deuren van hun monument gratis open voor bezoekers. Monumenteigenaren en -liefhebbers kunnen vanaf nu weer gratis een poster bij ons bestellen, om Open Monumentendag aan te kondigen of te ondersteunen. Dit jaar is er ook een verkiezing van ‘de mooiste poster van de week’. Deze winnaars maken elke maand kans op een professionele fotoshoot van hun monument.

 3. Monument woonhuis Gouda

  Restauratiefonds verlaagt rentes voor restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten van 1,5% naar 1%

  4 juli 2018

  Het Nationaal Restauratiefonds biedt al ruim 30 jaar laagrentende leningen aan voor de restauratie van monumenten met als doel deze in stand te houden. Het fonds verlaagt de rente van de leningen voor zowel restauratie als verduurzaming nu van 1,5% naar 1%. Hiermee vergroot het Restauratiefonds de stimulerende werking van de regeling om eigenaar-bewoners van rijksmonumenten te ondersteunen bij de kwalitatieve restauratie én verduurzaming van hun pand.

 4. werkspoor herbestemming

  Extra stimulans voor grootschalige restauratie en herbestemming rijksmonumenten

  2 juli 2018

  Op vrijdag 22 juni jl. maakte minister van Engelshoven tijdens de presentatie van de Brief “Erfgoed Telt” bekend dat het ministerie van OCW dit jaar 30 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor het restaureren en herbestemmen van rijksmonumentale panden. Het geld wordt beschikbaar gesteld via het Nationaal Restauratiefonds, waar monumenteigenaren en initiatiefnemers laagrentende leningen (de Restauratiefondsplus-hypotheek) kunnen aanvragen om deze investeringen te financieren. De extra stimulans is het gevolg van de positieve impact van de inmiddels meer dan 100 gerestaureerde en herbestemde rijksmonumenten.

 5. restaureren

  Meer bekend over de fiscale aftrek voor rijksmonumenten

  1 juli 2018

  Op vrijdag 22 juni maakte minister van Engelshoven van het ministerie van OCW met de brief ‘Erfgoed Telt’ bekend dat de fiscale aftrek per 2019 wordt omgezet in een subsidieregeling. Over het fiscaal jaar 2018 kan nog gebruik gemaakt worden van de fiscale aftrekmogelijkheden zoals beschreven op de site van de Belastingdienst.

Pagina's