Nieuws & evenementen

 1. zeist

  In navolging van het Restauratiefonds stimuleert de gemeente Zeist eigenaren met een energiescan

  14 november 2018

  Het Restauratiefonds zet zich in voor het in stand houden van monumenten met kennis en financiering. Steeds meer eigenaren willen hun monument verduurzamen. Het is belangrijk dat dit op een zorgvuldige wijze gebeurt, met behoud van de monumentale waarden. Dat vindt het Restauratiefonds ook, en omdat het fonds als financier zelf geen advies over de mogelijkheden van energiebesparing geeft, werkt het samen met experts op dit gebied. Het Restauratiefonds wil eigenaren namelijk goed informeren. Een goed Duurzame Monumenten-advies (DuMo-advies) draagt er aan bij dat een monumentaal pand op de juiste wijze wordt verduurzaamd. Een Energiescan Monumenten vormt vaak een goed startpunt. Met deze scan kan een eigenaar een goede afweging maken tussen de te nemen maatregelen en het behoud van de cultuurhistorische waarden.

 2. villa tindal
  30
  nov
  Evenement

  Bijeenkomst voor monumenteigenaren in Villa Tindal Bussum

  30 november 2018

  Bent u eigenaar van een gemeentelijk-, provinciaal-, of rijksmonument en wilt u de laatste actualiteiten rondom de wijzigingen van de fiscale aftrek ontvangen? Of zoekt u kennis en inspiratie over het verduurzamen van uw monument? De Heemschut Academie en het Nationaal Restauratiefonds nodigen u uit voor een bijeenkomst met muziek in de bijzondere villa Tindal in Bussum op vrijdag 30 november. De bijeenkomst is gratis en inclusief een huiskamerconcert. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

 3. monumentencongres

  Erfgoed is van ons allemaal, toch? Lokale verhalen zorgen voor bodem onder plannen.

  9 november 2018

  Ruim 450 erfgoedprofessionals spraken met elkaar op het jaarlijkse monumentencongres over het thema ‘Erfgoed is van ons allemaal, toch?’ Dat gebeurde bij de Prodentfabriek in ‘de Nieuwe Stad’ Amersfoort, een herbestemd fabriekscomplex, dat volop wordt gebruikt en nog steeds in ontwikkeling is. De perfecte plek om met elkaar een goed gesprek te hebben en op onderzoek uit te gaan.

 4. Vituskerk Bussum restauratie

  Aftrap nationale kerkenaanpak

  8 november 2018

  Op zaterdag 10 november vond in de Stevenskerk te Nijmegen de aftrap plaats van een gezamenlijke kerkenaanpak in Nederland. Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven tekent samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, monumentenfinanciers, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties. De samenwerkingspartners ondernemen de komende jaren diverse acties waarvoor de minister 13,5 miljoen euro beschikbaar stelt.

 5. Monument woonhuis Gouda

  Update afschaffing fiscale aftrek voor monumenteigenaren

  24 oktober 2018

  Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de afschaf van de fiscale aftrek voor rijksmonumenteigenaren. Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor die fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht, mits het wetsvoorstel in december door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd. Op deze pagina leest u wat de aanstaande wijzigingen voor rijksmonumenteigenaren betekenen.

Pagina's