Nieuws & evenementen

 1. Herbestemmingssubsidie mogelijk voor verduurzamingsonderzoek

  20 juli 2020

  De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten wijzigt. Vanaf de komende aanvraagperiode van 1 oktober t/m 30 november 2020 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van niet-woonhuismonumenten.

 2. Maassteden fonds

  Start Maassteden Monumentenfonds

  6 juli 2020

  Op 3 juli ondertekenden Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en het Nationaal Restauratiefonds bij de Vlaardingse Bierbrouwerij in de Koningin Wilhelmina haven de samenwerkingsovereenkomst voor het Maassteden Monumentenfonds. In het fonds stelt Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 5 miljoen euro beschikbaar waaruit monumenteigenaren tegen een gunstige financiering hun pand kunnen restaureren, verduurzamen of herbestemmen.

 3. Foto Henk Bootsma

  Boerderijenfonds honoreert 8 projectenaanvragen in eerste ronde

  3 juli 2020

  Op 1 juli 2020 kregen 8 eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door de beoordelingscommissie van het Boerderijenfonds positief is beoordeeld. Met de toekenning aan deze 8 projecten is een bedrag gemoeid van in totaal 1,5 miljoen euro.

 4. Webinar 8 juli: “Is de Opengestelde Monumenten-Lening iets voor mij?”

  2 juli 2020

  Het kabinet stelt naast de generieke steunmaatregelen in verband met de gevolgen van de coronacrisis € 300 miljoen extra steun beschikbaar voor de cultuursector. Daarvan is € 50 miljoen bestemd voor monumenten. Hiervoor is de Opengestelde Monumenten-Lening ontwikkeld, die beheerd wordt door het Nationaal Restauratiefonds. Eigenaren van opengestelde monumenten die minder inkomsten hebben als gevolg van de coronacrisis kunnen vanaf 29 juni een aanvraag indienen bij het Restauratiefonds. Monumenteneigenaren kunnen inkomstenderving hebben door minder entreegelden, horeca-inkomsten, winkelopbrengst en verhuur. De Opengestelde Monumenten-Lening is bedoeld om monumenteneigenaren te voorzien van voldoende financiële middelen om te zorgen dat de monumenten en de monumentenorganisaties in stand blijven. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), het Nationaal Restauratiefonds en het ministerie van OCW hebben nauw samengewerkt bij de totstandkoming van deze leenfaciliteit. Webinar 8 juli 13.30u Wilt u weten of de Opengestelde Monumenten-Lening u kan helpen om uw monument(en) en organisatie op orde te houden? En wilt u weten of en hoe u deze lening aan kunt vragen? De FIM en het Restauratiefonds informeren u graag hierover tijdens een webinar op 8 juli. Wij nodigen monumenteneigenaren, leden van de FIM en het Erfgoedplatform, graag uit om aan dit webinar deel te nemen. Aan de hand van deze informatie kunt u besluiten of de Opengestelde Monumenten-Lening voor u nuttig is. Hans Jacobs en Harry Kers van het Nationaal Restauratiefonds en Martine van Lier van de FIM zullen op het webinar een presentatie geven over de Opengestelde Monumenten-Lening en antwoord geven op uw vragen. Via de chat-functie kunt u vragen stellen. U kunt meedoen aan het webinar met een desktop, laptop, tablet of smartphone met camera en geluid. Het webinar maakt gebruik van Microsoft Teams. Het is handig als u om 13:15 inlogt om te testen of uw inlog goed functioneert. Aanmelden Voor deelname aan het webinar heeft u een inloglink nodig. Die ontvangt u als u zich opgeeft voor deze ‘Webinar OML’ via een mail aan info@fimnederland.nl .

 5. Vernieuwde Monumenten.nl live

  1 juli 2020

  Per 1 juli 2020 is de vernieuwde website Monumenten.nl live. Het online platform maakt particuliere eigenaren wegwijs in monumentenland. Monumenteigenaren vinden er relevante informatie over het onderhouden, restaureren, verduurzamen en financieren van een monument.

Pagina's