Iconen van het platteland: een reizende expositie nu te zien in Op Maarhuizen

Publicatiedatum

Deze zomer reist de buitententoonstelling ‘Iconen van het platteland: historische boerderijen op weg naar de toekomst’ opnieuw door Nederland. In deze tentoonstelling wordt aandacht geschonken aan het verleden, heden en de toekomst van de historische boerderij in de context van het veranderende platteland. De tentoonstelling is gratis toegankelijk.

Maarhuizen

In de expositie ‘Iconen van het platteland’ komt de historische waarde van boerderijen en hun rol in het landschap aan de orde. De expositie wijst op de kansen die herbestemming van boerderijen biedt voor het versterken van de leefbaarheid van het platteland. Geen nostalgie, maar de blik gericht op de toekomst met oog voor de geschiedenis. 

Met een sprekende vormgeving zet de expositie agrarisch erfgoed en de link met het landschap in de schijnwerpers. Het laat zien hoe het platteland is veranderd en hoe agrarisch erfgoed kansen biedt, ook voor generaties na ons.

Waar en wanneer

De expositie is te zien van 25 april tot 1 juli 2024 in Op Maarhuizen in Winsum (GR) achtereenvolgens op een nader te bepalen locatie in Overijssel, die toegankelijk is voor een breed publiek. Gedurende de expositie worden op de locaties ook verschillende activiteiten voor het publiek georganiseerd.

Boerderij in beweging

Deze tentoonstelling vindt plaats in het kader van het programma Boerderij in beweging, een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN), in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Nationaal Restauratiefonds. Het zet zich in voor het gebruik van agrarisch erfgoed in de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland.

Kijk voor de precieze data per locatie en meer informatie
Monumentale boerderij als theaterzaal

Op Maarhuizen - het herbestemmingsverhaal

Enne Jans Heerd is een rijksmonumentale kop-hals-romp boerderij, die ligt op de wierde Maarhuizen, een eindje boven Winsum. Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra zorgden samen met de Stichting Enne Jans Heerd voor restauratie van het huis en herbestemming van de schuren. ‘Op Maarhuizen’ is klaar om met het omliggende terrein een podium voor natuur en cultuur te vormen. Met deze herbestemming zorgden ze voor het voortbestaan van dit ‘pronkjewail’, zoals ze dat in Groningen noemen.

Lees meer

Boerderijenfonds  

Het Boerderijenfonds is een landelijk stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het fonds is een initiatief van stichting Agrarisch Erfgoed Nederland en is in 2020 van start gegaan als particulier fonds, waarvan het beleid van het fonds wordt uitgezet door het bestuur van stichting Boerderijenfonds. Het fonds werkt nauw samen met het Restauratiefonds op het gebied van de financiële afhandeling van aanvragen, communicatie en kennisdeling. Het fonds richt zich op onderscheidende herbestemmingsprojecten van historisch waardevolle boerderijen die bijdragen aan een toekomstbestendig platteland en die van meerwaarde zijn voor de leefomgeving. 

 

 

Website Boerderijenfonds
Startbijeenkomst Boerderij in Beweging 14 oktober 2021