Tijdens een interview over de Cultuurfondsen voor Monumenten in het Beauforthuis in Austerlitz werd directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Adriana Esmeijer verrast met het Restauratiefonds Compliment. Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds, gaf het compliment aan Adriana Esmeijer voor haar bijdrage aan springlevende monumenten in ons land.

Het Nationaal Restauratiefonds werkt samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds en negen provincies in de Cultuurfondsen voor Monumenten. Adriana Esmeijer en haar team maken zich sinds de start van de Cultuurfondsen voor Monumenten sterk voor eigenaren van niet-rijksmonumenten die hun pand willen restaureren, verduurzamen of herbestemmen. Een succesvolle publiek-private samenwerking met negen provincies, die allemaal het unieke karakter van hun leefomgeving willen behouden en versterken. 

Esmeijer is een drijvende kracht achter de duurzame financieringsvorm van de Cultuurfondsen voor Monumenten. Of zoals zij het zelf altijd beschrijft ‘van een wild idee tot een succesverhaal’. Wat aan het begin van deze eeuw begon met een bedrag van 29 miljoen euro is uitgegroeid tot 48 miljoen euro aan verstrekte leningen aan monumenteigenaren. Op dit moment worden dus voor de tweede keer eigenaren geholpen met dezelfde euro die toen ooit door provincies en vele andere schenkers werd ingelegd. 

De aandacht van Adriana Esmeijer voor eigenaren van een niet-rijksmonument verdient waardering. Ook dit erfgoed is bijzonder relevant om zo de plekken van identiteit in een dorp, stad of regio te behouden. Zeker als je beseft dat Nederland meer dan 60.000 rijksmonumenten heeft en bijna net zoveel gemeentelijke monumenten (55.000). Al 685 eigenaren konden in de afgelopen 20 jaar met een Cultuurfonds-hypotheek hun pand behouden. Ook heeft Adriana met haar team een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbreding van de Cultuurfondsen voor Monumenten. In de provincies Friesland, Groningen en Overijssel is het nu naast restauratie ook mogelijk om verduurzaming en herbestemming te financieren. Het Restauratiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben een gezamenlijke ambitie en streven naar een duurzame voortzetting van de Cultuurfondsen voor Monumenten, zodat eigenaren van niet-rijksmonumenten in heel Nederland hun pand kunnen restaureren, verduurzamen of herbestemmen. 

“Het is voor ons enorm inspirerend om samen met Adriana Esmeijer en haar collega’s van het Prins Bernhard Cultuurfonds voortdurend te bouwen aan springlevende monumenten. Met het Restauratiefonds Compliment spreken wij onze bijzondere waardering hiervoor uit”, aldus Kees-Jan Dosker.

Het Nationaal Restauratiefonds reikt het compliment jaarlijks uit aan initiatiefrijke mensen, die een impactvolle bijdrage leveren aan het in stand houden van monumenten. In 2020 bestaat het Restauratiefonds 35 jaar en daarom reikt het Restauratiefonds in dit kroonjaar een aantal extra complimenten uit aan personen of organisaties die in de afgelopen jaren van grote betekenis zijn geweest voor het streven naar springlevende monumenten.