Behandeltijd mutatie of declaratie

Publicatiedatum

In de laatste weken van het jaar ontvangen wij veel verzoeken van monumenteigenaren. Om uw verzoeken zo goed mogelijk in behandeling te nemen informeren wij u graag over de behandeltijd. Mutatie- en declaratieverzoeken die wij uiterlijk 11 december 2023 ontvangen, nemen wij voor 31 december 2023 in behandeling. Wij informeren u vervolgens over de afhandeling van uw verzoek.

Kantoor Restauratiefonds

Belangrijke informatie als u nog dit jaar een (grote) aflossing aan ons wilt overmaken

 

Uw aflossing moet uiterlijk op 11 december 2023 door ons ontvangen zijn zodat wij uw aflossing nog dit jaar kunnen verwerken op uw hypotheek.  In bepaalde situaties hebben wij aanvullende informatie nodig over de herkomst van uw eigen middelen.  Meer informatie en het formulier dat van toepassing kan zijn op uw situatie kunt u terugvinden via onderstaande link. 

Meer informatie en het formulier

Het formulier dat voor uw situatie van toepassing is ontvangen wij graag volledig ingevuld, door u ondertekend en voorzien van de benodigde bewijsstukken per e-mail retour.   Aflossingen waarbij de herkomst van uw eigen middelen niet binnen 5 werkdagen na ontvangst wordt aangetoond, storten wij naar u retour. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uw begrip. 

Heeft u vragen?

Bel of mail ons dan. Wij zijn op werkdagen vanaf 08.00 uur tot 17.30 uur bereikbaar via telefoonnummer 088 253 90 50 of via e-mail beheer@restauratiefonds.nl.