Behandeltijd mutatie of declaratie

Publicatiedatum

In de laatste weken van het jaar ontvangen wij veel verzoeken van monumenteigenaren. Om uw verzoeken zo goed mogelijk in behandeling te nemen informeren wij u graag over de behandeltijd.

Levob gebouw Utrechtseweg 12

Mutatie- en declaratieverzoeken die wij uiterlijk 12 december 2022 ontvangen, nemen wij voor 31 december 2022 in behandeling. Wij informeren u vervolgens over de afhandeling van uw verzoek.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. Wij wensen u een fijne decembermaand en alvast een gezond 2023. 

Belangrijke informatie als u nog dit jaar een (grote) aflossing aan ons wilt overmaken

Uw aflossing moet uiterlijk op 12 december 2022 door ons ontvangen zijn zodat wij uw aflossing nog dit jaar kunnen verwerken op uw hypotheek. 

In bepaalde situaties hebben wij aanvullende informatie nodig over de herkomst van uw eigen middelen.  Meer informatie en het formulier dat van toepassing kan zijn op uw situatie kunt u terugvinden via onderstaande link:  

https://www.restauratiefonds.nl/over-ons/service-contact/extra-aflossen 

Het formulier dat voor uw situatie van toepassing is ontvangen wij graag volledig ingevuld, door u ondertekend en voorzien van de benodigde bewijsstukken per e-mail retour.  

Aflossingen waarbij de herkomst van uw eigen middelen niet binnen 5 werkdagen na ontvangst wordt aangetoond, storten wij naar u retour. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en uw begrip.